Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu chung
Cập nhật lúc: 04:23 PM ngày 22/04/2021
Trường ĐH Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở 3 trường: CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, CĐ Sư phạm và CĐ Y tế Thanh Hoá. Ngày 17/1/1998 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 138 QĐ/TC-UB về bộ máy trường ĐH Hồng Đức hệ thống tổ chức gồm: 10 khoa, 7 phòng, 2 ban, 3 trung tâm và 3 bộ môn; Phòng Đào tạo được thành lập cùng với sự ra đời Trường Đại học Hồng Đức, đến năm 2015 đổi tên là Phòng Quản lý đào tạo (ngày 14/5/2015 thành lập phòng Quản lý đào tạo Sau đại học từ bộ phận Quản lý đào tạo sau đại học thuộc phòng Đào tạo).

 GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1. Lịch sử hình thành, phát triển:

Trường ĐH Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở 3 trường: CĐ Kinh tế-Kỹ thuật, CĐ Sư phạm và CĐ Y tế Thanh Hoá. Ngày 17/1/1998 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 138 QĐ/TC-UB về bộ máy trường ĐH Hồng Đức hệ thống tổ chức gồm: 10 khoa, 7 phòng, 2 ban, 3 trung tâm và 3 bộ môn;

Phòng Đào tạo được thành lập cùng với sự ra đời Trường Đại học Hồng Đức, đến năm 2015 đổi tên là Phòng Quản lý đào tạo (ngày 14/5/2015 thành lập phòng Quản lý đào tạo Sau đại học từ bộ phận Quản lý đào tạo sau đại học thuộc phòng Đào tạo).  

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đào tạo, kế hoạch đào tạo hệ chính qui tập trung của nhà trường.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở ngành mới;

- Tổ chức, quản lý hoạt động dạy học từ bậc đại học hệ chính quy trở xuống;

- Tổ chức, quản lý học tập;

- Tổ chức tuyển sinh;

- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ/chứng nhận trong toàn trường;

- Các nhiệm vụ khác. 

3. Điện thoại liên hệ:

- SĐT: 02373.910.619

- Email: daotao@hdu.edu.vn 

4. Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phòng hiện tại:

Phòng QLĐT có 10 cán bộ (05 nam, 05 nữ; 2 PGS, 1 TS, 7 ThS), trong đó:

Trưởng phòng: PGS, TS. Đậu Bá Thìn

Phó Trưởng phòng: PGS, TS. Nguyễn Hữu Hậu; TS. Lê Văn Thành

Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS. Trương Thị Hà, ThS. Lê Thanh Sơn, ThS. Lưu Thị Lan, ThS. Nguyễn Thành Thức, ThS. Trần Thị Mai, ThS. Vũ Thị Thúy.

5.  Các thế hệ lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

Trưởng phòng:

TT

HỌ VÀ TÊN

GIAI ĐOẠN

1

ThS. Mai Tiến Trí

Từ tháng 9/1997 đến tháng 11/2006

2

TS. Hoàng Nam

Từ tháng 12/2006 đến tháng 3/2010

3

TS. Hoàng Văn Thi

Từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2014

4

TS. Hoàng Dũng Sĩ

Từ tháng 12/2014 tháng 01/2020

5

PGS, TS. Đậu Bá Thìn

Từ tháng 6/2020 đến nay

Phó trưởng phòng:

TT

HỌ VÀ TÊN

GIAI ĐOẠN

1

ThS. Hoàng Dũng Sĩ

Từ tháng 11/1997 đến tháng 5/2005

2

CN. Đoàn Khả Cách

Từ tháng 11/1997 đến tháng 11/1999

3

BSCKII. Phạm Thị Thúy

Từ tháng 9/1997 đến tháng 10/2004

4

CN. Lê Văn Hiếu

Từ tháng 5/2000 đến tháng 12/2010

5

TS. Nguyễn Văn Đông

Từ tháng 10/2007 đến tháng 4/2014

6

ThS. Lê Minh Hiền

Từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2010

7

TS. Nguyễn Kim Tiến

Từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2015

8

ThS. Nguyễn Đình Mai

Từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2016

9

TS. Đậu Bá Thìn

Từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2020

10

PGS, TS. Nguyễn Hữu Hậu

Từ tháng  01/2017 đến nay

11

TS. Lê Văn Thành

Từ tháng 7/2020 đến nay

6. Kết quả hoạt động và thành tích đạt được

* Những kết quả nỗi bật:

Là đơn vị chủ trì trong việc tham mưu cho Nhà trường trong công tác quản lý và phát triển đào tạo đa ngành, đa cấp bậc của Nhà trường. Đến nay đã tham mưu mở ngành và quản lý đào tạo thành công 32 ngành bậc đại học và ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non. Cùng các đơn vị chức năng trong trường tham mưu trong công tác đào tạo hợp tác Quốc tế, kết quả Nhà trường đã liên kết đào tạo với Trường đại học Công nghệ Hoàng Gia Thanyaburi (Thái Lan).

* Những thành tích xuất sắc:

Năm học 2011-2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (QĐ số 3256/QĐ-UBND ngày 04/10/2012).

Năm học 2012-2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen (QĐ số 3572/QĐ-UBND ngày 11/10/2013).

Năm học 2013-2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (QĐ số 3646/QĐ-UBND ngày 30/10/2014).

Năm học 2014-2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (QĐ số 3566/QĐ-UBND ngày 17/9/2015).

Chi bộ Quản lý đào tạo được nhận bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh hóa “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2012-2014). Nhiều năm liền là Chi bộ trong sạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công đoàn Quản lý đào tạo nhiều năm liền là Công đoàn xuất sắc, được tặng giấy khen của BCH Công đoàn Trường ĐH Hồng Đức.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing


Các tin cũ hơn:
  •  Cơ cấu tổ chức
  •  Liên hệ