Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Cập nhật lúc: 09:20 AM ngày 16/04/2021

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. TRƯỞNG PHÒNG:

 

 

 

HỌ VÀ TÊN: ĐẬU BÁ THÌN

Học hàm - Học vị: PGS, TS chuyên ngành Thực vật học

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ:

DĐ: 0912483189

Email: daubathin@hdu.edu.vn


 


2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN HỮU HẬU

Học hàm - Học vị: PGS, TS. Ngành Giáo dục học

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Địa chỉ:

DĐ: 0912383342

Email: nguyenhuuhau@hdu.edu.vn

 


3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 

 

HỌ VÀ TÊN: LÊ VĂN THÀNH

Học hàm - Học vị: TS. Dân số, Tài nguyên và Kinh tế môi trường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Địa chỉ:

DĐ: 0914.538.666

Email: levanthanh@hdu.edu.vn 

 

CHUYÊN VIÊN PHÒNG

 1. CHUYÊN VIÊN:

 

HỌ VÀ TÊN: LÊ THANH SƠN

Học hàm - Học vị: ThS. Khoa học máy tính

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0949102698

Email: lethanhson@hdu.edu.vn


2. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THÀNH THỨC

Học hàm - Học vị: ThS. Toán giải tích

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0986707536

Email: nguyenthanhthuc@hdu.edu.vn


3. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: LƯU THỊ LAN

Học hàm - Học vị: ThS. Khoa học máy tính

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0913365168

Email: luuthilan@hdu.edu.vn


4. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: TRƯƠNG THỊ HÀ

Học hàm - Học vị: ThS. Nông nghiệp

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0985966269

Email: truongthiha@hdu.edu.vn


5. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ THÚY

Học hàm - Học vị: ThS. Công nghệ thông tin

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0982156246

Email: vuthithuy@hdu.edu.vn


6. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ MAI

Học hàm - Học vị: ThS. Nông Nghiệp

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0983689246

Email: Tranthimai@hdu.edu.vn


7. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ THỦY 

Học hàm - Học vị: ThS. Lịch sử Việt Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0975123655

Email: nguyenthithuy@hdu.edu.vn
 

CHI BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Gồm 16 đồng chí trong đó có 14 Đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị;  

Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí:    

         -  Bí thư chi bộ:  Đ/c Đậu Bá Thìn

         -  Phó bí thư chi bộ:  Đ/c Lương Thị Kim Phượng

            - Chi Ủy viên: Đ/c Lê Thanh Sơn


CÔNG ĐOÀN PHÒNG

Ban chấp hành Công đoàn bao gồm 2 đồng chí: 

-   Chủ tịch CĐ: Đ/c Nguyễn Thị Liên

 -    Phó chủ tịch CĐĐ/c Lê Thanh Sơn

 -    Ủy viên CĐĐ/c Nguyễn Thị Thủy


THÔNG TIN CÁN BỘ PHÒNG

Tổng số CBCV: 10 (gồm 5 nam, 5 nữ)

Trong đó: 

- PGS, TS: 02

- Tiến sĩ: 01

- Thạc sĩ: 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Giới thiệu chung

  • Các tin cũ hơn:
  •  Liên hệ