Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Mục tiêu chất lượng phòng Quản lý đào tạo năm học 2018-2019
Cập nhật lúc: 10:52 AM ngày 14/11/2018
QĐ số 1344/QĐ- ĐHHĐ ngày 21/8/2018 về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019 của các đơn vị trục thuộc và đoàn thể cấp Trường

 Xem MTCL kèm Quyết định tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing