Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 2018-2019
Cập nhật lúc: 08:04 AM ngày 22/01/2021

1-Danh sách cấp CC đợt 1_MN

1-Danh sách cấp CC đợt 1_THCS

1-Danh sách cấp CC đợt 1_Tieu hoc

2. Danh sách cấp CC đợt-2_MN

2. Danh sách cấp CC đợt-2_TH

2. Danh sách cấp CC đợt-2_THCS

3.Danh sách cấp CC đợt 3_MN

3.Danh sách cấp CC đợt 3_TH

3.Danh sách cấp CC đợt 3_THCS

3.Danh sách cấp CC đợt 3_THPTA

3.Danh sách cấp CC đợt 3_THPTB

4-Danh sách cấp CC đợt 4_MN

4-Danh sách cấp CC đợt 4_TH

4-Danh sách cấp CC đợt 4_THCS

4-Danh sách cấp CC đợt 4_THPT A

4-Danh sách cấp CC đợt 4_THPT B

4-Danh sách cấp CC đợt 4_THPT C

5-Danh sách cấp CC đợt 5_MN

5-Danh sách cấp CC đợt 5_TH

5-Danh sách cấp CC đợt 5_THCS

5-Danh sách cấp CC đợt 5_THPTA

5-Danh sách cấp CC đợt 5_THPTB

6. Danh sách cấp CC đợt 6-Yên Định_MN

6. Danh sách cấp CC đợt 6-Yên Định_TH

6. Danh sách cấp CC đợt 6-Yên Định_TH_Bo sung

6. Danh sách cấp CC đợt 6-Yên Định_THCS

6. Danh sách cấp CC đợt 6-Yên Định_THCS_Bo sung

6. Lop giang vien

7. Danh sách cấp CC đợt 7_MN

7. Danh sách cấp CC đợt 7_TH

7. Danh sách cấp CC đợt 7_TH_Bosung

7. Danh sách cấp CC đợt 7_THCS

7. Danh sách cấp CC đợt 7_THPT_BS

8. Danh sách cấp chứng chỉ đợt 8_MN

8. Danh sách cấp chứng chỉ đợt 8_TH

8. Danh sách cấp chứng chỉ đợt 8_THCS

9.1. Danh sách cấp CC BS đợt 9_bo sung_MN

9. Danh sách cấp CC đợt 9_MN

10. Danh sách cấp CC đợt 10_THCS

10. Danh sach hạng III đợt 2_Giang vien

11. Danh sách cấp CC đợt 10


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing