Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
BIỄU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ KINH PHÍ NĂM HỌC 2014 - 2015
Cập nhật lúc: 10:33 AM ngày 29/04/2014

Phòng Kế hoạch Tài chính ban hành biễu mẫu xây dựng kế hoạch công tác và kinh phí năm học 2014 - 2015 đến các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức. Đề nghị các đơn vị chỉ lấy mẫu ở đây không sử dụng lại các biễu mẫu của năm trước.

các đơn vị download biễu mẫu và hướng dẫn tại file đính kèm: Biễu mẫu xây dựng kế hoạch công tác và kinh phí năm học 2014 -2015   hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing