Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miến, giảm học phí, hỗ trợ học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Cập nhật lúc: 07:54 AM ngày 05/04/2016

 Trường Đại học Hồng Đức gửi đến các đơn vị Quy định về cơ chế thu,  quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  và chính sách miến, giảm học phí, hỗ trợ học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
 •  Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 •  Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2010-2020
 •  Thông báo về việc đóng học phí đối với các hệ, bậc đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức
 •  Thông báo về viêc đôn đốc thanh toán tạm ứng và thu hồi công nợ đến 30/9/2020
 •  Thông báo về việc thực hiện chỉnh sửa bổ sung hồ sơ người phụ thuộc đối với Cán bộ giảng viên trường Đại học Hồng Đức
 • 1 2 3

  Các tin cũ hơn:
 •  Mức thu học phí cho HSSV trường Đại học Hồng Đức theo Quyết định số 68 /QĐ - ĐHHĐ ngày 16/01/2012
 •  Mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 4267/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011
 •  Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
 •  Chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh hóa theo Quyết định số 1060/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2010
 •  Suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào theo Thông tư số 120/2012/TT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2012
 • 1 2