Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
Cập nhật lúc: 08:54 AM ngày 12/05/2016

 phòng Kế hoạch Tài chinh gửi đến cán đơn vị Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing