Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016
Cập nhật lúc: 09:06 AM ngày 12/05/2016

 phòng Kế hoạch Tài chính gửi đến các đơn vị Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing