Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2017-2022
Cập nhật lúc: 02:19 PM ngày 14/01/2021

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH THANH HOÁ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

DANH SÁCH 

BAN CHẤP HÀNH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

NHIỆM KỲ 2017-2022 

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ghi chú

Khoa Tâm lý Giáo dục

1.     

Đỗ Thị Hồng Hạnh

1972

Chủ tịch

 

2.     

Lê Tuyết Mai

1981

Phó Chủ tịch

 

Khoa Khoa học Tự nhiên

1.     

Hoàng Văn Chính

1972

Chủ tịch

 

2.     

Hoàng Thị Hương Thủy

1978

Phó Chủ tịch

 

3.     

Nguyễn Thị Thảo

1977

Ủy viên

 

4.     

Lê Thị Hoa

1982

Ủy viên

 

5.     

Nguyễn Thị Thu

1986

Ủy viên

 

Khoa Khoa học Xã hội

1.     

Vũ Thanh Hà

1970

Chủ tịch

 

2.     

Lê Thị Hợi

1983

Phó Chủ tịch

 

3.     

Nguyễn Thị Giang

1975

Ủy viên

 

4.     

Lê Hà Thanh

1982

Ủy viên

 

5.     

Lê Văn Tôn

1985

Ủy viên

 

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1.     

Lê Đức Thọ

1978

Chủ tịch

 

2.     

Trịnh Thị Hợp

1977

Phó Chủ tịch

 

3.     

Trần Doãn Minh

1984

Uỷ viên

 

Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh

1.     

Trịnh Thị Thu Huyền

1981

Chủ tịch

 

2.     

Lê Thị Lan

1982

Phó Chủ tịch

 

3.     

Lương Đức Danh

1984

Ủy viên

 

4.     

Phạm Thị Ngọc

1982

Ủy viên

 

5.     

Nguyễn Thị Nhung

1979

Ủy viên

 

Khoa NLNN- Trung tâm NCƯDKHCN

1.     

Lê Thị Thanh

1979

Chủ tịch

 

2.     

Hoàng Thị Bích

1978

PhóChủ tịch

 

3.     

Nguyễn Văn Hoan

1967

Ủy viên

 

4.     

Nguyễn Thị Loan

1980

Ủy viên

 

5.     

Vũ Văn Chiến

1978

Ủy viên

 

Khoa Giáo dục Mầm non

1.     

Lê Thị Huyên

1974

Chủ tịch

 

2.     

Trần Thị Thanh

1975

Phó Chủ tịch

 

3.     

Lê Thiện Lâm

1968

Ủy viên

 

5.     

Nguyễn Thị Lan

1975

Ủy viên

 

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

1.     

Lê Sỹ Chính

1982

Chủ tịch

 

2.     

Mai Thị Ngọc Hằng

1980

Phó chủ tịch

 

3.     

Đỗ Thị Hà Xuân

1983

Ủy viên

 

Khoa Lý luận chính trị - Luật

1.     

Nguyễn Thị Chinh

1975

Chủ tịch

 

2.     

Nguyễn Văn Thụ

1974

Phó Chủ tịch

 

3.     

Nguyễn Thị Tâm

1983

Ủy viên

 

Khoa Giáo dục Thể chất

1.     

Hoàng Thế Hoạt

1980

Chủ tịch

 

2.     

Nguyễn Thị Quyên

1979

Phó Chủ tịch

 

3.     

Nguyễn Thị Diệp Ly

1987

Ủy viên

 

Khoa Ngoại ngữ

1.     

Trịnh Thị Hằng

1978

Chủ tịch

 

2.     

Nguyễn Thanh Minh

1979

Phó Chủ tịch

 

3.     

Đỗ Thị Loan

1986

Ủy viên

 

Khoa Giáo dục Tiểu học

1.     

Vũ Ngọc Tuấn

1969

Chủ tịch

 

2.     

Hoàng Bùi Sơn

1970

Phó chủ tịch

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

1.     

Phạm Thị Thúy Vân

1977

Chủ tịch

 

2.     

Mai Xuân Thắm

1979

Phó chủ tịch

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

1.     

Lê Thị Thắng

1976

Chủ tịch

 

2.     

Lê Văn Đại

1984

Phó Chủ tịch

 

Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế

1.     

Lê Đức Liên

1971

Chủ tịch

 

2.     

Lê Thị Ngọc Anh

1983

Phó Chủ tịch

 

3.     

Nguyễn Việt Hưng

1984

Ủy viên

 

Phòng QLĐT và Sau đại học

1.     

Nguyễn Thị Hạnh

1973

Chủ tịch

 

2.     

Nguyễn Thị  Liên

1978

Phó Chủ tịch

 

3.     

Lê Thanh Sơn

1987

Ủy viên

 

Phòng Hành chính Tổng hợp

1.     

Phan Văn Chánh

1971

Chủ tịch

 

2.     

Đặng Thị Huyền

1985

Phó Chủ tịch

 

Phòng QT-VT, TB

1.     

Lê Thanh Tuấn

1976

Chủ tịch

 

2.     

Lê Bá Đài

1971

Phó Chủ tịch

 

3.     

Nguyễn Anh Tùng

1989

Ủy viên

 

Phòng Thanh tra Giáo dục

1.     

Trịnh Thị Huyền

1971

Chủ tịch

 

2.     

Hồ Thị Hương Giang

1982

Phó Chủ tịch

 

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

1.     

Lê Hồng Sinh

1979

Chủ tịch

 

2.     

Mai Thị Xuân

1974

Phó Chủ tịch

 

Phòng ĐBCL-KT

1.     

Nguyễn Ngọc Đỉnh

1961

Chủ tịch

 

2.     

Nguyễn Thị Thu Hà

1983

Phó Chủ tịch

 

Ban QLNT- Y tế- Nhà ở sinh viên

1.     

Nguyễn Văn Bích

1965

Chủ tịch

 

2.     

Vũ Thị Hoa Lý

1992

Phó Chủ tịch

 

3.     

Lê Văn Thanh

1970

Ủy viên

 

4.     

Vũ Thị Thúy

1970

Ủy viên

 

Ban Bảo vệ

1.     

Nguyễn Lương Phương

1978

Chủ tịch

 

2.     

Vũ Trọng Hòa

1981

Phó Chủ tịch

 

Trung tâm Thông tin Thư viện

1.     

Nguyễn Văn Thành

1981

Chủ tịch

 

2.     

Cao Thị Cẩm Lệ

1981

Phó Chủ tịch

 

3.     

Mai Thị Huấn

1967

Ủy viên

 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh

1.     

Ngọ Văn Tuấn

1985

Chủ tịch

 

2.     

Nguyễn Mỹ Dung

1994

Phó Chủ tịch

 

Trung tâm Giáo dục quốc tế

1.     

Nguyễn Thị Huệ

 1983

Chủ tịch

 

2.     

Ng~Thị Thanh Tân

 1976

Phó Chủ tịch

 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

1.     

Nguyễn Thúy Huệ

1981

Chủ tịch

 

2.     

Lê Viết Sơn

 1967

Phó Chủ tịch

 

Trường Mầm non thực hành

1.

Nguyễn Thị Hoa

1974

Chủ tịch

 

2.

Nguyễn Thị Vân

1979

Phó Chủ tịch

 

3.

Vũ Thị Dung

1989

Ủy viên

 

                                    VP Công đoàn (cập nhật 14/01/2021)


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing