Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ảnh chúc mừng năm mới 2021
Ảnh chúc mừng năm mới 2021
Tọa đàm 20/10
Tọa đàm 20/10
Ảnh kỷ niệm 20 năm thành lập trường đại học Hồng Đức
Ảnh kỷ niệm 20 năm thành lập trường đại học Hồng Đức
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
trạm y tế
trạm y tế
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
Ngày 27/2/2017
Ngày 27/2/2017
Khám bệnh cho sinh viên
Khám bệnh cho sinh viên
Tọa đàm 27/2
Tọa đàm 27/2
Ngày 27/2
Ngày 27/2
Khám bệnh cho sinh viên
Khám bệnh cho sinh viên
Tọa đàm 27/2
Tọa đàm 27/2
Play/Pause
Thông tin

Trạm Y tế xin phát hành lại công văn số 166/TB-ĐHHĐ ngày 4/9/2020

Hiện tại, thẻ BHYT của sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 đồng loạt hết hạn vào 31/12/2020, vậy kính đề nghị trưởng, quản sinh các khoa đôn đốc nhắc nhở sinh viên khoa mình biết và thực hiện khẩn trương nộp tiền BHYT để kịp thời gia hạn thẻ vào ngày 1/1/2020.

HSSV tham gia BHYT theo tháng