Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách luận văn Thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam, mã ngành 8229013 đã bảo vệ năm 2019
Cập nhật lúc: 02:43 AM ngày 10/03/2020

 

STT

                    TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1

SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ THIỆU TÂM (THIỆU HÓA, THANH HÓA) TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2016

LÊ TRỌNG CƯỜNG

1.PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy

2. TS. Lê Sỹ Hưng

2

SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI
PHƯỜNG ĐÔNG HƯƠNG (THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA) TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2016

LÊ THỊ HÀ DẦN

 1. TS. Nguyễn Thị Thu Hà
 2. PGS.TS Hoàng Thanh Hải

3

LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT HỒI XUÂN

(QUAN HÓA, THANH HÓA)

HÀ THỊ ĐIỆP

1. TS. Lê Sỹ Hưng
2. PGS. TS Mai Văn Tùng

4

LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT THIỆU ĐÔ
(THIỆU HÓA, THANH HÓA)

LÊ THỊ THU HUYỀN

PGS.TS. Hoàng Thanh Hải
TS. Nguyễn Thị Thu Hà

5

SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI
HUYỆN CẨM THỦY (THANH HÓA)
TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2016

BÙI PHƯƠNG LIÊN

PGS. TS Nguyễn Thị Thúy

6

LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT VĨNH THÀNH
(VĨNH LỘC, THANH HÓA

LÊ THỊ LUYÊN

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy

7

SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN
QUAN SƠN (THANH HÓA) TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2016

CAO VĂN VINH

PGS. TS Mai Văn Tùng

 

Chi tiết xem tại TTTTTV trường Đại học Hồng Đức


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing