Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng, mã ngành 8580201 đã bảo vệ năm 2020
Cập nhật lúc: 08:51 AM ngày 19/06/2020

 

STT

                    TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG POLYSTYRENE TÁI CHẾ LÊN CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BÊ TÔNG

NGUYỄN QUỐC HẢI

TS. Nguyễn Văn Dũng

2

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ ỔN ĐỊNH NỀN CỦA ĐÊ TẢ SÔNG MÓ TỈNH THANH HÓA

Kim Duy Anh

TS. Nguyễn Văn
Dũng

3

NGHIÊN CỨU TÁI SỬ DỤNG VẬT LIỆU TẠI CHỖ ĐỂ NÂNG CẤP ĐẬP ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN

HỒ ANH DŨNG

TS. Mai Thị Hồng

4

NGHIÊN CỨU ÁP LỰC SÓNG TÁC DỤNG LÊN TƯỜNG ĐỈNH ĐÊ BIỂN

Lê Thị Hòa

TS. Nguyễn Văn
Dũng

5

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH CƠ HỌC VÀ VI CẤU TRÚC CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG HÀM LƯỢNG CAO TRO XỈ THAY THẾ CÁT

LÊ VĂN SƠN

GS.TS LÊ KIM TRUYỀN

6

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NaOH LÊN CÁC ĐẶC TÍNH CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA GẠCH KHÔNG NUNG

NGÔ VĂN HẠM

GS.TS. LÊ KIM TRUYỀN

7

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG XƠ DỪA LÊN CUỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA GẠCH KHÔNG NUNG

NGÔ MINH LUÂN

GS.TS. Lê Kim Truyền

8

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NaOH LÊN CÁC ĐẶC TÍNH VI CẤU TRÚC CỦA GẠCH KHÔNG NUNG

LÊ ĐÌNH LỢI

GS.TS. LÊ KIM TRUYỀN

9

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KẾT HỢP TRO BAY VÀ TRO XỈ TRONG SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG

LÊ MINH TUẤN

TS. Ngô Sĩ Huy

10

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO XỈ THAY THẾ ĐÁ MẠT TRONG SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG

TRỊNH ĐÌNH HẢI

TS. Ngô Sĩ Huy

11

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG BÃ MÍA LÊN CHẤT LƯỢNG GẠCH KHÔNG NUNG

LÊ XUÂN VIỆT

TS. Mai Thị Hồng

12

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG THÔNG QUA CÁC THÍ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY

LÊ QUÝ HƯNG

GS.TS. Lê Kim Truyền

Chi tiết xem tại TT TT-TV

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing