Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Công văn số 5283/BTC-QLCS ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Cập nhật lúc: 09:09 AM ngày 12/05/2016

 Phòng Kế hoạch Tài chính gửi đến các đơn vị Công văn số 5283/BTC-QLCS ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing