Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Xem theo tổ, bộ môn:  
Họ và tênĐiện thoạiChức vụEmail
LÊ MINH HIỀN0912275116Trưởng phòngleminhhien@hdu.edu.vn
LÊ HỒNG SINH0904240158Phó trưởng phònglehongsinh@hdu.edu.vn
HOÀNG LÊ MINH0986 725 357Phó Trưởng Phònghoangleminh@hdu.edu.vn
TRẦN THỊ THU THỦY0988 766 388Chuyên viêntranthithuthuy@hdu.edu.vn
TRẦN VĂN HUY0913 483 123Chuyên viêntranlehuy@hdu.edu.vn
LÊ HỮU GIANG NAM0965430789Chuyên viênlehuugiangnam@hdu.edu.vn
BIỆN THỊ HƯƠNG0969388788Chuyên viênbienthihuong@hdu.edu.vn
MAI THỊ XUÂN0904 752 568Chuyên viênmaithixuan@hdu.edu.vn