Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ
Cập nhật lúc: 11:06 AM ngày 16/11/2021

 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

 

ThS. Lê Minh Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: P.204 - NĐH.

Email:

leminhhien@hdu.edu.vn;

DD: 0912275116;

 

 

Điều hành công việc chung của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và điều phối nhiệm vụ các cán bộ trong đơn vị;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, thi đua, khen thưởng, tư tưởng chính trị; công tác tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; người học, nghỉ học, buộc thôi học, chuyển trường, chuyển lớp; Trưởng ban ISO, KĐCL của đơn vị; Tổ trưởng tổ chuyên trách số 4; công tác khuyến học, khuyến tài; công tác ban hành các văn bản, quy định; ký các loại công văn, văn bản liên quan đến quản lí và điều hành hoạt động của đơn vị theo qui định;

- Quản lý phần mềm quản lý người học, duyệt bài đăng Website của đơn vị; Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Trường.

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng và các nhiệm vụ khác khi BGH yêu cầu.

 

ThS. Hoàng Lê Minh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ: P. 205 – NĐH

Email: hoangleminh@hdu.edu.vn

DD: 0983725357

- Tham mưu và giúp cho Trưởng phòng các lĩnh vực: giáo dục, tuyên truyền; hỗ trợ và dịch vụ cho người học; công tác Văn-Thể-Mỹ và tổ chức các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng.

Công việc trực tiếp thực hiện:

- Nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị người học toàn trường và tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến công tác tư tưởng, chính trị trong người học.

- Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân SV” đầu khóa, phối hợp thực hiện chương trình “Tuần sinh hoạt công dân SV” giữa khóa và cuối khóa học; văn bản, báo cáo theo công việc phân công;

- Quản trị hoạt động của Trang Facebook SV Nhà trường, duyệt bài đăng trên website và các trang thông tin (phần nội dung công việc phụ trách);

- Phụ trách hoạt động của Tổ cộng tác viên sinh viên.

- Công tác triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên; tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên, các hoạt động hỗ trợ kỹ năng mềm, tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên; công tác khảo sát, thống kê về tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về việc của người học sau khi tốt nghiệp; khảo sát chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động do Trường đào tạo; hoạt động khởi nghiệp và kết nối cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

- Phụ trách công tác người học các khoa: KTQT-KD, NLNN, KTCN, CNTT&TT, LLCT-Luật, TLGD.

 

TS. Lê Hồng Sinh

Chức vụ: Phó trưởng phòng;

UV BTV Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn phòng

Địa chỉ: P. 206 – NĐH

Email: lehongsinh@hdu.edu.vn

DD: 0904240158

Tham mưu và giúp Trưởng phòng trên các lĩnh vực: Công tác quản lý người học; công tác hành chính đơn vị.

Công việc trực tiếp thực hiện:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức các Hội nghị về công tác người học và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Trợ lý công tác HSSV và ban cán sự các lớp sinh viên.

- Công tác tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đào tạo LT, VLVH và tổ chức triển khai quy chế cho người học.

- Tham mưu, tổng hợp số liệu về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người học; xây dựng các biểu mẫu phục vụ người học.

- Tổ chức, triển khai, thực hiện công tác quản lý người học ở ngoại trú, theo dõi người học ở nội trú; hoạt động ANTT.

- Báo cáo số liệu người học theo từng tháng, từng kỳ và năm học.

- Công tác công đoàn bộ phận của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

- Phụ trách công tác người học các khoa: KHTN, KHXH, GDMN, GDTH, GDTC, Ngoại ngữ.

 

ThS. Trần Văn Huy

Chuyên viên

Địa chỉ: P 206 – NĐH

Email:

tranlehuy@hdu.edu.vn

DD: 0913483123

Công việc trực tiếp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học hệ chính quy tập trung;

- Thực hiện cập nhật các thông tin về người học vào phần mềm quản lý đào tạo do đơn vị phụ trách và CSDL của Bộ GD&ĐT theo qui định; thống kê tổng hợp số lượng người học toàn trường báo cáo theo quy định.

- Công tác in, cấp phát và quản lý thẻ người học.

- Công tác khuyến học đối với người học.

- Chuẩn bị tài liệu học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa; Xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”; báo cáo thời sự, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người học hệ CQ tập trung;

- Công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

ThS. Mai Thị Xuân

Chuyên viên

Địa chỉ: P 203 – NĐH

Email:

maithixuan@hdu.edu.vn

DD: 0904765477

Công việc trực tiếp thực hiện:

- Quản lý hồ sơ người học;

- Giải quyết các thủ tục đối với người học, gồm: buộc thôi học, thôi học, nghỉ học có thời hạn, trở lại trường tiếp tục quá trình học và chuyển trường.

- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm, thủ quỹ của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

ThS. Lê Hữu Giang Nam

Chuyên viên

Địa chỉ: P 206 – NĐH

Email:

lehuugiangnam@hdu.edu.vn

DD: 0965430789

Công việc trực tiếp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án tinh thần khởi nghiệp cho người học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụcộng đồng.

- Xây dựng hệ thống thông tin về việc làm với các đơn vị, nhà tuyển dụng lao động, tư vấn cho người học các kỹ năng cần thiết khi tìm việc.

- Hoạt động của Đội phát thanh tuyên truyền và các bảng tin.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Văn-Thể-Mỹ trong toàn trường.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và phối hợp với các đơn vị về quản lý các dịch vụ sinh viên.

- Chuẩn bị các văn bản, công văn điều động, tập hợp sinh viên khi có yêu cầu.

- Chuẩn bị tài liệu, văn bản phục vụ Ban chỉ đạo phòng, chống Covid19 của Nhà trường.

- Quản trị và cập nhật trang thông tin của phòng trên Website của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Chuyên viên

Địa chỉ: P 206 – NĐH

Email

tranthithuthuy@hdu.edu.vn

DD: 0988766388

Công việc trực tiếp thực hiện:

- Công tác khen thưởng, kỷ luật SV; tham mưu các văn bản về công tác người học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương SV xuất sắc, giỏi hàng năm.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người học (Miễn, giảm học phí; Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Học bổng và hỗ trợ kinh phí cho SV là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với SV các ngành sư phạm; lập danh sách đề nghị cấp bù học phí đối với SV các ngành sư phạm...).

- Công tác đánh giá kết quả rèn luyện và xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với SV chính quy tập trung.

- Thống kê, tổng hợp số lượng SV và tổng kinh phí thực hiện CĐCS hàng năm.

- Triển khai thực hiện việc cung cấp nước uống tinh khiết theo qui định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

ThS. Biện Thị Hương

Chuyên viên

Địa chỉ: P 206 – NĐH

Email:

bienthihuong@hdu.edu.vn

DD: 0969388788

Công việc trực tiếp thực hiện:

- Công tác văn thư lưu trữ và cán bộ kiểm soát tài liệu ISO của đơn vị.

- Giải quyết các thủ tục hành chính cho người học; Quản lý số người học; tham mưu xây dựng các quy trình liên quan đến công tác người học.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc khảo sát, thống kê, báo cáo tình hình việc làm và thu nhập của người học sau tốt nghiệp hằng năm.

- Xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động do Trường đào tạo.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên TN và Nhà sử dụng lao động.

- Theo dõi, tổ chức các hoạt động của Ban cán sự các lớp;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học với Lãnh đạo nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch phổ biến Qui chế đối với sinh viên LT, VLVH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing