Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách Cố vấn học tập năm học 2017-2018
Cập nhật lúc: 03:34 PM ngày 08/09/2017

 Danh sách Cố vấn học tập năm học 2017 -2018:

- Thầy Hoàng Bùi Sơn    phụ trách K19- ĐHGDTH, K20- ĐHGDTH   (SĐT: 0945.389.409)

- Cô Đỗ Thị Nguyệt          phụ trách K17- ĐHGDTH, K18- ĐHGDTH   (SĐT: 0912.133.131)

- Cô Hoàng Thị Thu An   phụ trách K37, K38- CĐGDTH                     (SĐT: 0935.637.666)


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing