Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ CBVC (công bố tháng 8/2015)
Cập nhật lúc: 08:56 AM ngày 11/03/2016

Phân công nhiệm vụ CBCV (công bố tháng 8/2015)

Cập nhật lúc: 02:13 CH ngày 23/10/2015

CHỨC DANH, NHIỆM VỤ

CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Năm học 2015-2016


1. TS. Hoàng Dũng Sĩ - Trưởng phòng

Công tác tham mưu:

- Công tác chuyên môn, đào tạo;

- Công tác tuyển sinh (ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy)

- Công tác mở ngành đào tạo ĐH, CĐ;

- Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

Công tác nội bộ phòng:

- Phụ trách chung: công tác tổ chức, phân công lao động, thi đua, khen thưởng, tư tưởng chính trị.

- Phụ trách công tác chuyên môn, quản lý đào tạo.

- Phụ trách việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Phụ trách ISO, ĐBCL của phòng Đào tạo.


 2. TS. Đậu Bá Thìn - Phó Trưởng phòng

Giúp trưởng phòng phụ trách:

- Công tác xây dựng, quản lý, triển khai kế hoạch đào tạo.

- Xây dựng, theo dõi thực hiện kế hoạch dạy - học, nền nếp dạy học, việc triển khai các cuộc vận động.

- Công tác tuyển sinh.

- Công tác thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết.

- Công tác xếp TKB tín chỉ; phân công phòng học cho các đơn vị đào tạo.

- Thường trực BCĐ thực hiện Lộ trình tín chỉ.

- Công tác NCKH, SKKN của phòng.

- Công tác mở ngành đào tạo các bậc đào tạo ĐH, CĐ.

- Theo dõi liên kết đào tạo.

Công tác học sinh, sinh viên (bậc Trung cấp, cao đẳng, đại học) *.


 3. ThS. Nguyễn Đình Mai - Phó Trưởng phòng

Giúp trưởng phòng phụ trách:

- Công tác xây dựng, điều chỉnh, quản lý Chương trình ĐT, đề cương chi tiết học phần.

- Công tác biên soạn tài liệu dạy học; bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, giảng viên.

- Công tác nghiệp vụ, thực hành, kiến tập, thực tập, thí nghiệm.

- Công tác thí vụ (theo dõi, kiểm tra thi, quản lý điểm học phần).

- Quản lý đào tạo trung cấp, cử tuyển, lưu học sinh lào.

- Công tác sinh hoạt chuyên môn, học thuật.

- Thường trực Đề án TOEIC; Tin học đại cương.

- Công tác quản lý tổng hợp, hành chính (*):

Tổ chức cho CBVC, bộ phận đăng ký, báo cáo, đề xuất để thực hiện dự thảo: Đăng ký lịch (chậm nhất sáng thứ 5/tuần), Báo cáo tháng (ngày 15/tháng), Kế hoạch trọng tâm tháng sau (có trong cuộc họp đầu tháng); và các báo cáo có nội dung chung của phòng (theo yêu cầu riêng),…hoàn thiện và phát hành.


4. ThS. Trương Thị Hà - Chuyên viên

- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung CTĐT và ĐC chi tiết học phần; thủ tục biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ dạy học.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ tuyển sinh (Phát hành, thu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, trực điện thoại,... phục vụ kỳ thi).

- Thực hiện quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp; thống kế, tổng hợp báo cáo phân loại tốt nghiệp hàng năm.

- Lập kế hoạch mua, in ấn và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ tuyển sinh (Phát hành, thu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, trực điện thoại... phục vụ kỳ thi).

- Thực hiện quản lý kho lưu trữ; thống kê, phân loại và quản lý bài thi đầu vào.


5. ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Chuyên viên

- Chủ trì theo dõi, thực hiện công tác thí vụ

- Theo dõi hoạt động nền nếp dạy học, thi, thực hành, thực tập

- Theo dõi mời giảng viên dạy các lớp đại học, cao đẳng;

- Tính giờ giảng dạy cho giảng viên.

- Quản lý các nội dung cho các hội thảo, hội nghị về công tác đào tạo.

- Theo dõi sinh hoạt học thuật, việc đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn, các khoa đào tạo.

- Thực hiện các thủ tục để cấp chứng chỉ GDQP và GDTC;

- Theo dõi hoạt động của các trung tâm.

- Thực hiện quản lý các lớp trung cấp, cử tuyển, lưu học sinh Lào.

- Theo dõi chấm công, tham gia đánh giá kết quả công tác tháng, quý đối với CBVC đơn vị.

- Thư ký ISO, kiểm soát tài liệu ISO của phòng; công tác lưu trữ tài liệu, văn bản.- Tham gia việc kiểm soát in ấn văn bằng chứng chỉ (*).


6. ThS. Lê Văn Thành - Chuyên viên

Đi học NCS dài hạn từ tháng 10/2012, phân công nhiệm vụ khi trở về công tác.


7. CN. Nguyễn Xuân Tài - Chuyên viên

 

 


8. ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chuyên viên

- Thực hiện công tác thực hành, thực tập, thực tế, rèn nghề.

- Thực hiện công tác văn thư và phát hành các văn bản của phòng.

- Triển khai và tổng hợp kết quả thăm dò hài lòng của cán bộ, giảng viên đối với phòng.

- Thực hiện công tác thực hành, kiến tập, thực tập sư phạn;

- Triển khai thực hiện đào tạo cấp chứng chỉ NVSP, QLGD;

- Phụ trách cơ sở vật chất của phòng;


8. ThS. Hoàng Văn Quý - Tổ trưởng tổ PM

Quản trị phần mềm QLĐT và Công tác thí vụ đào tạo theo Tín chỉ:

- Thực hiện công tác thí vụ; phụ trách bộ phận Phần mềm quản lý đào tạo.

- Lập kế hoạch năm học

- Hướng dẫn huấn luyện sử dụng phần mềm, quy trình nghiệp vụ sử dụng phần mềm.

- Khắc phục các sự cố liên quan đến phần mềm.

- Bổ sung, hiệu chỉnh các chức năng của phần mềm phù hợp với phương thức quản lý.

- Hỗ trợ các bộ phận quản lý các phân hệ thực hiện công việc cập nhật và quản lý dữ liệu theo yêu cầu quy trình quản lý.

- Cập nhật dữ liệu lên website quản lý học tập và đưa các thông tin lên mạng.


9. ThS. Vũ Thị Thuý – Hợp đồng

- Thực hiện quản lý phòng học: Cấp phát mã phòng học, các thuộc tính phòng học (sức chứa SV học, sức chứa SV thi, trang thiết bị trong phòng, trạng thái phòng học, ...)

- Quản lý thông tin cán bộ giảng dạy (cán bộ, bộ môn, học phần giảng dạy, ...)

- Lập danh sách các học phần dự kiến mở trong học kỳ, In giấy báo giảng gửi cho các bộ môn để lấy phân công giảng dạy, các đề nghị xếp TKB

- Xếp, phát hành TKB dự kiến để lấy ý kiến phản hồi

- Xếp, phát hành TKB chính thức

- Tính giờ dạy cho từng cán bộ giảng dạy theo TKB

- In gửi tổng hợp giờ dạy cho cán bộ giảng dạy

- In tổng hợp khối lượng giảng dạy theo bộ môn

10. CN. Lưu Thị Lan – Chuyên viên

- Cấp phát mã môn học mới

- Điều chỉnh các thuộc tính của học phần (số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành).

- Cập nhật chương trình đào tạo cho từng khóa đào tạo, ngành đào tạo.

- Rà soát cập nhật CTĐT thực hiện thường xuyên trong học kỳ.

- Kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo

- Phối hợp quản lý các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần (Phối hợp với đc Hà).


11. CN. Lê Thanh Sơn – Chuyên viên

- Tổ chức tập huấn cho GVCN, giáo vụ, sinh viên mới cách thức đăng ký online.

- Lấy dữ liệu đăng ký online đưa vào máy chủ

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký offline

- Tính học phí, in hoá đơn học phí

- Cập nhật học phí; xét nợ học phí sau khi phòng KHTC cập nhật số liệu cụ thể.

- Xếp lịch thi.

- Xét tốt nghiệp, in bảng điểm cho sinh viên.

- Công tác văn - thể - mỹ của phòng Đào tạo (*)

- Quản trị trang website Phòng Đào tạo, hướng dẫn để các CBCV cung cấp thông tin để cập nhật trang tin, tiến tới CBVC tự cập nhật thông tin của lĩnh vực riêng (*)


12. ThS. Nguyễn Thành Thức – Hợp đồng

- In danh sách phòng thi (sau khi đã quét, vào điểm thi quá trình, giữa kỳ của SV).

- In bảng ghi-tô điểm quá trình, giữa kỳ

- In danh sách tô điểm cuối kỳ theo phòng thi

- Quét vào điểm thi

- Xét, in tổng hợp danh sách buộc thôi học

- Hiệu chỉnh điểm nếu có sai sót (kiểm dò)

Thực hiện công tác học sinh, sinh viên (*).


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing