Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ CBVC (công bố tháng 09/2017)
Cập nhật lúc: 02:53 PM ngày 06/09/2018

Chức danh, nhiệm vụ từng CBVC năm học 2017-2018

(Điều chỉnh văn bản công bố tháng 1/2017)

1. TS. Hoàng Dũng Sĩ - Trưởng phòng

 Công tác tham mưu:

- Công tác chuyên môn, đào tạo;

- Công tác tuyển sinh (ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy)

- Công tác mở ngành đào tạo ĐH, CĐ và các hình thức bồi dưỡng;

- Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

Công tác phòng:

- Phụ trách chung: công tác tổ chức – cán bộ, thi đua, khen thưởng, tư tưởng chính trị.

- Phụ trách công tác chuyên môn, quản lý đào tạo.

- Phụ trách việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Phụ trách ISO, ĐBCL của phòng Quản lý đào tạo.

 2. TS. Đậu Bá Thìn - Phó Trưởng phòng

Giúp trưởng phòng phụ trách:

- Công tác tuyển sinh: Triển khai, kiểm soát tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN; Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết;

- Công tác quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng (xây mới, rà soát điều chỉnh; đảm bảo tính pháp lý);

- Công tác quản lý đào tạo ĐH, CĐ: Triển khai thực hiện quy chế, quy định, đề xuất những điều chỉnh, bổ sung về áp dụng quy chế vào thực tiễn; Xây dựng, quản lý kế hoạch đào tạo; Xây dựng, kiểm soát việc triển khai lịch dạy học, lịch thi (TKB, lịch, CBGV, địa điểm);

- Thẩm định các đề xuất điều kiện dạy học, thí nghiệm thực hành, thực tế thực địa; quản lý thực tập, thực tế khối ngoài sư phạm.

- Công tác NCKH, SKKN của phòng; theo dõi, thống kế kết quả hội thảo, sinh hoạt học thuật của trường.

- Công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo.

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 3. TS. Nguyễn Hữu Hậu - Phó Trưởng phòng

Giúp trưởng phòng phụ trách:

- Quản lý tổng hợp hành chính phòng: Tổ chức cho CBVC, bộ phận đăng ký, báo cáo, đề xuất để thực hiện dự thảo: Đăng ký lịch (chậm nhất sáng thứ 5/tuần), Báo cáo tháng (ngày 25/tháng), Kế hoạch trọng tâm tháng sau; và các báo cáo có nội dung chung của phòng (theo yêu cầu riêng),…hoàn thiện và phát hành.

- Công tác quản lý đào tạo ĐH, CĐ khối ngành SP: Xây dựng, quản lý kế hoạch đào tạo; Xây dựng, kiểm soát việc triển khai lịch dạy học, lịch thi (TKB, lịch, CBGV, địa điểm); Quản lý đào tạo trung cấp, cử tuyển, lưu học sinh lào: Quy chế, quy định, kế hoạch dạy học/thi/công nhận tốt nghiệp.

- Công tác HSSV, cố vấn học tập.

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 4. ThS. Trương Thị Hà – Chuyên viên

Chủ trì thực hiện thủ tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung CTĐT và ĐC chi tiết học phần; điều chỉnh các thuộc tính của học phần (số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành); thủ tục biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ dạy học. 

Chủ trì thực hiện công tác nghiệp vụ tuyển sinh (Phát hành, thu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, trực điện thoại,… phục vụ tuyển sinh).

Chủ trì quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận TN; thông kê báo cáo số liệu TN hàng năm;

Chủ trì in bằng, CC, bản sao bằng TN;

Thực hiện quản lý kho lưu trữ; thống kê, phân loại và quản lý bài thi đầu vào.

5. ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Chuyên viên

- Chủ trì: Thực hiện triển khai, kiểm soát, báo cáo công tác thực hành, kiến tập, thực tập sư phạm;

- Tham gia thanh toán thừa giờ cho các bộ môn của khoa.(………)

- Phối hợp theo dõi sinh hoạt học thuật, việc đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, các khoa đào tạo (KHXH, KHTN, GDMN, GDTH, Ngoại ngữ, LLCT-Luật, Tâm lý-GD).

- Chủ trì: Thực hiện quản lý dạy học các lớp trung cấp, cử tuyển, lưu học sinh Lào, 30a, bồi dưỡng NVSP, QLGD;

Phối hợp tham gia đánh giá kết quả công tác tháng, quý đối với CBVC đơn vị.

6. ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chuyên viên

-  Chủ trì: Thực hiện triển khai, kiểm soát, thống kê, báo cáo công tác thực tế, rèn nghề của các khoa đào tạo (KHXH, KHTN, GDMN, GDTH, Ngoại ngữ,  Tâm lý-GD, TT GDQP, GDTC).

- Chủ trì: Thực hiện triển khai, kiểm soát, thống kê, báo cáo Thực hiện công tác thực hành, thực tập các khoa (KHXH, Tâm lý-GD).

- Chủ trì: Thực hiện công tác văn thư, hành chính của phòng.

- Phối hợp thu và tổng hợp kết quả thăm dò hài lòng của cán bộ, giảng viên đối với phòng.

- Theo dõi cơ sở vật chất của phòng.

- Theo dõi chấm công của phòng.

7. ThS. Hoàng Văn Qúy – Chuyên viên

- Phụ trách quản trị phần mềm QLĐT, triển khai sử dụng, theo dõi việc cập nhật phát triển phần mềm.

- Chủ trì hướng dẫn huấn luyện sử dụng phần mềm, quy trình nghiệp vụ sử dụng phần mềm; hỗ trợ các bộ phận quản lý các phân hệ thực hiện công việc cập nhật và quản lý dữ liệu theo yêu cầu quy trình quản lý.

- Chủ trì tổ chức tập huấn cho GVCN, giáo vụ, sinh viên mới cách thức đăng ký online.

- Chủ trì xây dựng lịch biểu, điều phối nhân lực, thời gian của tổ PM đảm bảo KH dạy học năm học được thực hiện đúng hạn, chất lượng.

- Chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch dạy học năm học.

- Chủ trì kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo;

- Chủ trì kiểm soát việc thực hiện các văn bản hướng dẫn, quy trình đăng ký học, dạy, làm điểm; kiến nghị điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế.

- Chủ trì cập nhật chương trình đào tạo cho từng khóa đào tạo, ngành đào tạo lên hệ thống phần mềm QLĐT.

- Chủ trì cập nhật thông tin sinh viên (tuyển mới, chuyển trường, đuổi học,… ) vào hệ thống phần mềm QLĐT;

- Chủ trì cập nhật dữ liệu lên website quản lý học tập và đưa các thông tin lên mạng.

- Chủ trì tính, in giờ dạy của từng giảng viên và bộ môn theo TKB;

8. ThS. Vũ Thị Thuý – Chuyên viên (hợp đồng)

Chủ trì thực hiện quản lý phòng học: Cấp phát mã phòng học, các thuộc tính phòng học (sức chứa SV học, sức chứa SV thi, trang thiết bị trong phòng, trạng thái phòng học, ...);

Chủ trì lập danh sách các học phần dự kiến mở trong học kỳ, In giấy báo giảng gửi cho các bộ môn để lấy phân công giảng dạy, các đề nghị xếp TKB;

Chủ trì xếp, phát hành TKB các học kỳ; tiếp nhận và xử lý điều chỉnh TKB cho CBGV;

Phối hợp quản lý các CTĐT, đề cương chi tiết học phần.

Phối hợp công tác kiểm tra, xét tốt nghiệp, in bảng điểm, Giấy chứng nhận TN cho sinh viên.

- Tiếp nhận, xử lý mở lớp đăng ký học tích lũy, học cải thiện;

- Xây dựng và thông báo việc điều chỉnh các lịch dạy học.

9. CN. Lưu Thị Lan – Chuyên viên

Chủ trì quét điểm và cập nhật điểm cho sinh viên toàn trường;

Chủ trì rà soát, làm thủ tục miễn học phần, cập nhật kết quả học tập được bảo lưu cho sinh viên vào hệ thống phần mềm QLĐT;

Chủ trì xây dự kế hoạch xét công nhận TN;

Chủ trì tiếp nhận đơn đăng ký xét tốt nghiệp của sinh viên;

Chủ trì tiếp nhận, xử lý và in, cấp bảng điểm thường kỳ cho sinh viên;

Phối hợp công tác kiểm tra, xét tốt nghiệp, in bảng điểm, Giấy chứng nhận TN cho sinh viên.

Thực hiện thu bảng điểm (điểm quá trình, giữa kỳ, kết thúc học phần) các khoa: KHXH, KHTN, GDMN, GDTH, Ngoại ngữ, LLCT-Luật, Tâm lý-GD. 

10. CN. Lê Thanh Sơn – Chuyên viên

Chủ trì xếp lịch thi, xét điều kiện dự thi và in danh sách phòng thi ;

Chủ trì thực hiện thủ tục phê duyệt đăng ký, xây dựng, chỉnh sửa NHCH, đề thi, hình thức thi;

-  Chủ trì xử lý phân loại học tập và in bảng điểm tổng hợp theo học kỳ cho các lớp;

Chủ trì công tác kiểm tra, xử lý số liệu xét tốt nghiệp, in bảng điểm, GCN TN cho sinh viên; Công khai thông tin người tốt nghiệp lên website

Chủ trì thực hiện thống kê giờ coi thi của CBGV theo bộ môn/kỳ;

Thực hiện thu bảng điểm (điểm quá trình, giữa kỳ, kết thúc học phần) các khoa: Kinh tế, NLNN, KTCN, CNTT-TT, GDTC;

- Thực hiện công tác học sinh, sinh viên;

- Công tác văn - thể - mỹ của phòng Quản lý đào tạo;

- Thực hiện nghiệp vụ CNTT, nghiệp vụ thi, xét tuyển sinh;

- Quản trị trang web phòng Quản lý đào tạo, hướng dẫn các CBVC cung cấp thông tin để cập nhật trang tin, hướng dẫn để CBVC tự cập nhật thông tin của lĩnh vực riêng;

- Thư ký ISO, kiểm soát tài liệu ISO của phòng; công tác lưu trữ tài liệu, văn bản.

11. ThS. Nguyễn Thành Thức – Chuyên viên

Chủ trì tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần (online, offline), rút học phần; cập nhật dữ liệu PM;

Chủ trì thực hiện thủ tục phê duyệt làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp, phê duyệt danh sách làm bài tập lớn (thay thế bài thi kết thúc học phần);

Chủ trì tiếp nhận, rà soát và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện học ngành 2;

Chủ trì rà soát danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập cuối khóa;

Chủ trì cấp phát mã học phần mới;

Chủ trì quản lý thông tin cán bộ giảng dạy (cán bộ, bộ môn, học phần giảng dạy, ...);

Chủ trì điều chỉnh các thuộc tính của học phần (số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành) trên hệ thống phần mềm QLĐT.

Chủ trì rà soát, cập nhật CTĐT thực hiện thường xuyên trong học kỳ lên phần mềm QLĐT;

Phối hợp kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo

Phối hợp theo dõi, cập nhật học phí, in hóa đơn; xét nợ học phí sau khi phòng KHTC cập nhật số liệu cụ thể.

12. TS. Lê Văn Thành - Chuyên viên

Chủ trì xây dựng kế hoạch đề nghị cấp phôi bằng, tem TN;

Chủ trì tổ chức đóng seri, kiểm tra thông tin in trên bằng và dán tem đúng quy định;

- Phối hợp theo dõi sinh hoạt học thuật, việc đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, các khoa đào tạo (NLNN, KTCN, CNTT-TT, KT-QTKD, TT GDQP);

- Tham gia thanh toán thừa giờ cho các bộ môn của khoa (..)

- Tổng hợp báo cáo tháng tháng từ các khoa.

- Chủ trì:  Thực hiện triển khai, kiểm soát, thống kê, báo cáo công tác Cố vấn học tập.

- Chủ trì: Thực hiện triển khai, kiểm soát, thống kê, báo cáo công tác thực tế, rèn nghề của các khoa đào tạo (NLNN, KT-QTKD, CNTT&TT, KTCN, LLCT-Luật).

- Chủ trì: Thực hiện triển khai, kiểm soát, thống kê, báo cáo Thực hiện công tác thực hành, thực tập các khoa (NLNN, KT-QTKD, CNTT &TT, KTCN, LLCT-Luật).


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing