Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ CBVC (công bố tháng 3/2016 - Chỉnh sửa sau khi có CB nghỉ hưu)
Cập nhật lúc: 04:29 PM ngày 03/11/2016

 

 Chức danh, nhiệm vụ từng CBVC năm học 2016-2017

(Điều chỉnh văn bản công bố tháng 8/2015)

1. TS. Hoàng Dũng Sĩ - Trưởng phòng

Công tác tham mưu:

- Công tác chuyên môn, đào tạo;

- Công tác tuyển sinh (ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy)

- Công tác mở ngành đào tạo ĐH, CĐ và các hình thức bồi dưỡng;

- Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

Công tác phòng:

- Phụ trách chung: công tác tổ chức – cán bộ, thi đua, khen thưởng, tư tưởng chính trị.

- Phụ trách công tác chuyên môn, quản lý đào tạo.

- Phụ trách việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Phụ trách ISO, ĐBCL của phòng Quản lý đào tạo.

 2. TS. Đậu Bá Thìn - Phó Trưởng phòng

Giúp trưởng phòng phụ trách:

- Công tác tuyển sinh: Triển khai, kiểm soát tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN; Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết.

- Công tác quản lý đào tạo ĐH, CĐ: Xây dựng, quản lý kế hoạch đào tạo; Xây dựng, kiểm soát việc triển khai lịch dạy học, lịch thi (TKB, lịch, CBGV, địa điểm)

- Công tác NCKH, SKKN của phòng; theo dõi, thống kế kết quả hội thảo, sinh hoạt học thuật của trường.

- Công tác mở ngành đào tạo các bậc ĐH, CĐ, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Công tác liên kết đào tạo.

- Công tác học sinh, sinh viên (bậc trung cấp, cao đẳng, đại học).

 3. ThS. Trương Thị Hà – Chuyên viên

- Thực hiện thủ tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung CTĐT và ĐC chi tiết học phần; điều chỉnh các thuộc tính của học phần (số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành); thủ tục biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ dạy học.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ tuyển sinh (Phát hành, thu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, trực điện thoại,… phục vụ tuyển sinh).

- Tham gia đôn đốc, thu bảng điểm điểm quá trình, giữa kỳ, kết thúc học phần (NLNN, KTCN, CNTT-TT, KT-QTKD, TT GDQP).

- Theo dõi sinh hoạt học thuật, việc đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, các khoa đào tạo (NLNN, KTCN, CNTT-TT, KT-QTKD, TT GDQP)

- Thực hiện quản lý kho lưu trữ; thống kê, phân loại và quản lý bài thi đầu vào.

- Tham gia việc kiểm soát in ấn văn bằng, chứng chỉ.

4. ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Chuyên viên

- Thực hiện công tác thực hành, kiến tập, thực tập sư phạm;

-  Tổng hợp khối lượng công tác giảng viên.

- Theo dõi sinh hoạt học thuật, việc đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, các khoa đào tạo (KHXH, KHTN, GDMN, GDTH, Ngoại ngữ, LLCT-Luật, Tâm lý-GD).

- Thực hiện quản lý dạy học các lớp trung cấp, cử tuyển, lưu học sinh Lào, 30a bồi dưỡng NVSP, QLGD;

- Tham gia đánh giá kết quả công tác tháng, quý đối với CBVC đơn vị.

- Tham gia việc kiểm soát in ấn văn bằng, chứng chỉ.

5. ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chuyên viên

- Thực hiện công tác thực tế, rèn nghề.

- Thực hiện công tác thực hành, thực tập khối ngoài sư phạm.

- Thực hiện công tác văn thư, hành chính của phòng.

- Tham gia thu và tổng hợp kết quả thăm dò hài lòng của cán bộ, giảng viên đối với phòng.

- Theo dõi cơ sở vật chất của phòng.

- Theo dõi chấm công của phòng

6. ThS. Hoàng Văn Quý - Tổ trưởng tổ PM

- Phụ trách, quản trị phần mềm QLĐT, triển khai sử dụng, theo dõi việc cập nhật phát triển phần mềm.

- Hướng dẫn huấn luyện sử dụng phần mềm, quy trình nghiệp vụ sử dụng phần mềm; hỗ trợ các bộ phận quản lý các phân hệ thực hiện công việc cập nhật và quản lý dữ liệu theo yêu cầu quy trình quản lý.

- Xây dựng lịch biểu, điều phối nhân lực, thời gian của tổ PM đảm bảo KH dạy học năm học được thực hiện đúng hạn, chất lượng.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch dạy học năm học kịp công bố tháng 4 hằng năm.

- Kiểm soát việc thực hiện các văn bản hướng dẫn, quy trình thực hiện đăng ký học, dạy, làm điểm kiến nghị điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế.

- Cập nhật dữ liệu lên website quản lý học tập và đưa các thông tin lên mạng.

- Làm thủ tục miễn môn, thay thế, học sớm, học tích lũy

- Tính, in giờ dạy của từng giảng viên và bộ môn Theo TKB

7. ThS. Vũ Thị Thuý – Chuyên viên (hợp đồng)

- Thực hiện quản lý phòng học: Cấp phát mã phòng học, các thuộc tính phòng học (sức chứa SV học, sức chứa SV thi, trang thiết bị trong phòng, trạng thái phòng học, ...)

- Lập danh sách các học phần dự kiến mở trong học kỳ, In giấy báo giảng gửi cho các bộ môn để lấy phân công giảng dạy, các đề nghị xếp TKB

- Xếp, phát hành TKB các học kỳ

- Thực hiện thủ tục phê duyệt làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

8. CN. Lưu Thị Lan – Chuyên viên

- Cấp phát mã môn học mới

- Quản lý thông tin cán bộ giảng dạy (cán bộ, bộ môn, học phần giảng dạy, ...)

- Điều chỉnh các thuộc tính của học phần (số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành).

- Cập nhật chương trình đào tạo cho từng khóa đào tạo, ngành đào tạo.

- Rà soát cập nhật CTĐT thực hiện thường xuyên trong học kỳ.

- Kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo

- Phối hợp quản lý các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần (online, bổ sung), cập nhật dữ liệu PM.

- Theo dõi, cập nhật học phí, in hóa đơn; xét nợ học phí sau khi phòng KHTC cập nhật số liệu cụ thể.

9. CN. Lê Thanh Sơn – Chuyên viên

- Tổ chức tập huấn cho GVCN, giáo vụ, sinh viên mới cách thức đăng ký online.

- Thực hiện thủ tục phê duyệt đăng ký, xây dựng, chỉnh sửa NHCH, đề thi, hình thức thi.

- Làm thủ tục lấy số liệu điểm quá trình, cuối kỳ, xét điều kiện dự thi. Xếp lịch thi, in danh sách thi, làm điểm tổng hợp, phân loại học tập.

- Thống kê giờ coi thi của CBGV theo bộ môn/kỳ

- Chuẩn bị số liệu cho xét công nhận tốt nghiệp, in bảng điểm cho sinh viên.

- Công tác văn - thể - mỹ của phòng QL đào tạo

- Công nghệ thông tin, nghiệp vụ thi, xét tuyển sinh

- Thực hiện công tác học sinh, sinh viên.

- Quản trị trang web phòng quản lý đào tạo, hướng dẫn các CBVC cung cấp thông tin để Cập nhật trang tin, hướng dẫn để CBVC tự Cập nhật thông tin của lĩnh vực riêng.

- Thư ký ISO, kiểm soát tài liệu ISO của phòng; công tác lưu trữ tài liệu, văn bản.

10. ThS. Nguyễn Thành Thức – Chuyên viên (Hợp đồng)

- Tham gia công tác kiểm tra, xét tốt nghiệp, in bảng điểm cho sinh viên.

- Thực hiện quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp; thống kế, tổng hợp báo cáo phân loại tốt nghiệp hàng năm.

- Lập kế hoạch mua, in ấn và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Tham gia đôn đốc, thu bảng điểm điểm quá trình, giữa kỳ, kết thúc học phần (KHXH, KHTN, GDMN, GDTH, Ngoại ngữ, LLCT-Luật, Tâm lý-GD)

- Tổng hợp báo cáo tháng từ các khoa.

- Thực hiện công tác học sinh, sinh viên.

11. ThS. Lê Văn Thành - Chuyên viên

Đi học NCS dài hạn từ tháng 10/2012, phân công nhiệm vụ khi trở về công tác.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing