Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
QĐ số 1199/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/8/2020 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020.
Cập nhật lúc: 10:04 AM ngày 03/09/2020
QĐ số 1199/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/8/2020 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo LT, VLVH, VB đại học thứ 2, đợt tháng 8 năm 2020.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
 •  BC số 104/BC-ĐHHĐ ngày 31/12/2020 về việc báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2019.
 •  HD số156/HD-ĐHHĐ ngày 11/9/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.
 •  QĐ số 1271/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/8/2020 về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 3 năm 2020.
 •  QĐ số 1291/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/8/2020 về việc ban hành Quy đinh nộp lưu chiểu luận án, luận văn, đồ án tốt nghiệp, báo cáo tổng kết đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, tạp chí và các ấn phẩm xuất bản khác v

 • Các tin cũ hơn:
 •  Fwd: Thông báo số 42-TB/ĐU ngày 27/8/2020 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị
 •  Kh số 147/Kh-ĐHHĐ ngày 31/8/2020 về việc tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy nhập học năm 2020.
 •  Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2018
 •  BC số 59/BC-ĐHHĐ ngày 17/6/2019 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của Trường Đại học Hồng Đức.
 •  TB số 80/TB-ĐHHĐ ngày 12/6/2019 về việc Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác HSSV ngoại trú năm học 2018-2019.
 • 1 2 3 4 5 6