Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
HD số156/HD-ĐHHĐ ngày 11/9/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.
Cập nhật lúc: 10:33 AM ngày 18/09/2020
HD số156/HD-ĐHHĐ ngày 11/9/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021.

HD số156/HD-ĐHHĐ ngày 11/9/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020-2021. xem cụ thể hướng dẫn  https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=f37e4c7204&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1677529422802653226&th=1747c81f426b102a&view=att&disp=inline&realattid=f_key1i4d30


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing