Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chuẩn đầu ra Ngành Quản trị kinh doanh - hệ Cao đẳng
Cập nhật lúc: 08:18 AM ngày 19/01/2013
Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức

 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

      Ngành đào tạo:                     Quản trị kinh doanh

      Trình độ:                               Cao đẳng

      Mã ngành đào tạo:               51.34.01.02

      Đối tượng người học:         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

      Thời gian đào tạo:               3 năm

            Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo cử nhân cao đẳng Quản trị kinh doanh có kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức chuyên môn cần thiết về các lĩnh vực kinh tế - quản lý - kinh doanh và về ngành Quản trị kinh doanh; thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cốt lõi đối với nhà Quản trị kinh doanh; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và có năng lực cơ bản đảm nhiệm các chức năng quản trị, các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập liên thông lên đại học.

      2. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

      Sau khi học xong chương trình này, người học có khả  năng:

            - Làm việc phù hợp tại bộ phận quản trị nhân sự, quản trị dự án kinh doanh, quản trị bán hàng của doanh nghiệp;

            - Tự khởi sự kinh doanh, tạo lập và quản lý Doanh nghiệp của bản thân và gia đình;

            - Làm chuyên viên, tư vấn viên cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực quản trị kinh doanh;

            - Học liên thông lên đại học để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

      3. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

      Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

      3.1. Về kiến thức

      - Có kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế và ngành QTKD và có thể vận dụng vào việc học các môn chuyên môn và chuyên ngành sau này;

      - Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về ngành QTKD, gồm: Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng vào việc quản lý, kinh doanh sau này;

      - Có kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD, gồm: Quản trị Marketing, Khởi sự kinh doanh, Quản trị bán hàng, Lập và phân tích dự án đầu tư để có thể định hướng nghiên cứu chuyên sâu về ngành đào tạo, có khả năng thích ứng cao trong việc chuyển đổi ngành đào tạo sau này.

      3.2. Về kỹ năng

      - Khảo sát, nghiên cứu thị trường v à  phân tích môi trường kinh doanh;

      - Tham gia thực hiện và kiểm tra chiến lược và kế hoạch kinh doanh;

      - Xây dựng, thẩm định và quản lý dự án đầu tư;

      - Có khả năng tự Khởi sự kinh doanh;

      - Kỹ năng làm việc độc lập;

      - Khả năng làm việc theo nhóm.

      3.3. Về thái độ

            - Đạt các tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh doanh;

            - Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

            - Tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và đối tác.

      3.4. Tiếng Anh: Tương đương 350 điểm TOEIC.

      3.5. Công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong khai thác thông tin và truy cập Internet, các phần mềm tin học cơ bản trong soạn thảo văn bản, hợp đồng kinh tế phục vụ công tác quản lý và kinh doanh.

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học kế toán phục vụ công tác quản lý và kinh doanh.

      4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

            4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ­ược chuẩn đầu ra trên đay, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như­ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất l­­­ượng. Đến năm 2012 đội ngũ giảng viên có 60% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có ít nhất 8% tiến sĩ); đến 2015 có 70% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 10% tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph­­­ương tiện phục vụ đổi mới phư­­­ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l­­­ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà truyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch­ương trình, đề c­­ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

- Riêng đối với Tiếng Anh, đến năm 2012 đ­ược đánh giá t­ương đ­ương 350 điểm theo TOEIC và đến năm 2015 sẽ nâng lên 400 điểm.

4.2. Cam kết: Tr­ường Đại học Hồng Đức cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing