Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Lê Hoài Thanh Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0932.349.901
Email:
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

Thực hiện Kế hoạch khối Sau đại học
SĐT: 0932.349.901
Phòng làm việc: 606