Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0913.395.253
Email:
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

 Thí vụ khối học tại Cơ sở II
SĐT: 0913.395.253
Phòng làm việc: 607