Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: NGUYỄN KIM TIẾN Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0912.582.385
Email:
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

 Phòng làm việc: 604