Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Lê Thanh Sơn Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0949.102.698
Email:
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

 Quản lý phần điểm và lịch thi
SĐT: 0949.102.698
Phòng làm việc: 207