Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0944.873.363
Email:
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

 Thí vụ khối Sau đại học
SĐT: 0944.873.363
Phòng làm việc: 606