Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Lê Thị Thúy Quỳnh Hình đại diện
Ngày sinh: 25/02/1994
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0845556916
Email: lethithuyquynh@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị:
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại: Quảng Tâm, Quảng Xương, Tp. Thanh Hóa
Quê quán: Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Tp. Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

 1.     Tham gia quản lý đoàn LHS Lào học tập tại trường:

- Quản lý, theo dõi  LHS học tiếng Việt và các môn văn hóa;

- Làm các thủ tục xuất, nhập cảnh cho LHS; thực hiện các chế độ tài chính đối với LHS theo quy định, công tác khen thưởng, kỷ luật đối với LHS;các hoạt động sinh viên đối với đoàn LHS Lào học tập tại trường.

- Triển khai công tác báo cáo đoàn LHS Lào với Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh và Cơ quan công an theo qui định,

    2. Tham mưu công tác tuyển sinh hàng năm đối với đào tạo LHS Lào.

    3. Phiên dịch trong các phiên làm việc với đối tác Lào, dịch thuật các văn bản tiếng Lào.

    4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Trưởng phòng.