Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Vũ Thị Thu Trang Hình đại diện
Ngày sinh: 02/09/1987
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0979 692 429
Email: vuthithutrang@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại: Số 55, phố Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa
Quê quán: Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

Quá trình học tập và công tác:

 - 2005-2009: Học Cử nhân Quốc tế học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 - Từ 2010 đến nay: Công tác tại phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa. 

Nhiệm vụ được giao:

1. Khai thác, liên hệ, trao đổi và tham mưu công tác HTQT với các trường đại học khu vực Châu Mỹ để xây dựng, thực hiện kế hoạch HTQT của Nhà trường.

2. Quản lý sinh viên thuộc đề án liên kết đào tạo giữa trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài.

3. Quản lý người nước ngoài đến học tập và công tác tại trường

4. Tham mưu công tác hợp tác với Chương trình Fulbright, ĐSQ Hoa Kỳ

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của trưởng phòng.