Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Hoàng Thị Hà Hình đại diện
Ngày sinh: 18/7/1974
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0964620145
Email: hoangthiha@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị:
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Chỗ ở hiện tại: 560 mặt bằng 530, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa
Quê quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

         1. Phụ trách, quản lý và tổ chức đơn vị triển khai thực hiện công tác phát triển các hoạt động phối hợp đào tạo và NCKH với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Chịu trách nhiệm chính trong việc hợp tác đào tạo với các trường  đại học CHLB Đức. Tham mưu cho nhà trường công tác hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ

2. Kí soát các công văn vào ra, theo dõi quản lý lao động, đánh giá phân loại cán bộ hàng tháng. Phụ trách công tác nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đơn vị.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

4. Các nhiệm vụ khác: Tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Việt Nam học và Du lịch Khoa Khoa học xã hội.