Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thùy Dung Hình đại diện
Ngày sinh: 26/9/1988
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0944352053
Email: nguyenthuydung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

Quá trính học tập và công tác

2007-2010: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Arihant, Ấn Độ

2011-2012: Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế, Đại học Middlesex, Anh

Nhiệm vụ được giao

1. Khai thác, liên hệ, trao đổi và tham mưu công tác HTQT với các trường Đại học Châu Âu. Xây dựng, đề xuất triển khai các đề án, dự án HTQT về đào tạo và NCKH của Nhà trường.

2. Tham gia công tác quản trị trang website tiếng Anh.

3. Tham mưu công tác HTQT về trao đổi GV, SV.

4. Theo dõi và tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của trưởng phòng.