Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Lê Văn Hùng Hình đại diện
Ngày sinh: 17/2/1984
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0975636059
Email: levanhung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

Quá trình công tác và học tập:

- 2006-2010: Học cử nhân Khoa học Môi trường tại Philippines

- Từ năm 2012: Chuyên viên phòng HTQT, trường ĐH Hồng Đức

Nhiệm vụ được giao:

1. Quản lý đoàn LHS Lào học tập tại trường (Quản lý Hồ sơ của LHS; quản lý, theo dõi  LHS trong thời gian học tập tại trường; làm các thủ tục xuất, nhập cảnh cho LHS; thực hiện các chế độ tài chính đối với LHS theo quy định, công tác khen thưởng, kỷ luật đối với LHS;các hoạt động sinh viên đối với đoàn LHS Lào học tập tại trường....),

2. Tham mưu công tác tuyển sinh hàng năm đối với đào tạo LHS Lào.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của trưởng phòng.