Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Trần Thị Hằng Hình đại diện
Ngày sinh: 16/04/1983
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0983 763 310
Email: tranthihang@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chức vụ: Chuyên viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán: Vĩnh Lộc, tp. Nam Định
Tóm tắt bản thân:

  Quá trình học tập và công tác

- Từ năm 2001-2005: học cử nhân tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. -

- Từ năm 2011-2013: học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- Từ năm 2013 đến nay: công tác tại phòng Hợp tác Quốc tế, trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.

   Nhiệm vụ được giao:

1. Khai thác, liên hệ, trao đổi và tham mưu công tác HTQT với các trường đại học khu vực Đông Á: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch các đoàn vào, đoàn ra.

  2. Công tác xây dựng KH năm học về HTQT của đơn vị.

  3. Lưu trữ tư liệu liên quan đến các hoạt động HTQT của Nhà trường và đơn vị; công tác hành chính của đơn vị, cán bộ phụ trách công tác ISO của phòng.

 4. Theo dõi các hoạt động HTQT về NCKH & Công nghệ; các hoạt động về sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của Nhà trường.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của trưởng phòng.