Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Trịnh Thị Thơm Hình đại diện
Ngày sinh: 02/9/1968
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0945019027
Email: trinhthithom@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị:
Chức vụ: Trưởng phòng
Chỗ ở hiện tại: Đường Hoàng Văn Thụ, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa
Quê quán: Trường Minh, Nông Cống, Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

 1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách về công tác tham mưu các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường; Phụ trách, quản lý và tổ chức đơn vị triển khai thực hiện tất cả các mặt công tác được giao: công tác tư tưởng; công tác kế hoạch; công tác tổ chức và quản lý  lao động; công tác thi đua; công tác ISO của đơn vị ...

2. Thực hiện các nhiệm vụ được BGH giao.

3. Các nhiệm vụ khác: Tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Ngoại ngữ.