Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tin tức - Sự kiện
Sáng ngày 24/04/2021, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Tác động của môi trường văn hóa đối với sự phát triển của học sinh trung học hiện nay”.
Ngày 10/04/2021, Trung tâm Bồi dưỡng NVQLGD, khoa Tâm lý – Giáo dục (TL - GD), Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Tổng kết lớp Bồi dưỡng NVQLGD trường THPT, TTGDNN - GDTX năm 2020.
1
Các tin khác