Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thực tập sư phạmđợt I năm 2021
Cập nhật lúc: 09:00 AM ngày 02/04/2021

Từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến ngày 26 tháng 02 năm 2021 sinh viên K67 khoa Tâm lý – Giáo dục trường ĐH Sư phạm Hà Nội với số lượng 19 sinh viên về thực tập đợt 1 tại khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Hồng Đức.

Về dự buổi tổng kết thực tập sư phạm có:

Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội:

- PGS.TS. Từ Đức Văn - Trưởng đoàn thực tập

Về phía Trường Đại học Hồng Đức:

- TS. Đậu Bá Thìn - Trưởng phòng Quản lý đào tạo

- Ban chủ nhiệm khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Hồng Đức

Cùng các thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Hồng Đức và 19 sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Trong thời gian về thực tập tại khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Hồng Đức, Ban Giám hiệu trường ĐHHĐ, phòng Đào tạo luôn chỉ đạo sát sao công tác thực tập. Ban chủ nhiệm khoa và giảng viên khoa Tâm lý – Giáo dục luôn quan tâm giúp đỡ, tận tình, chỉ bảo cho các em sinh viên về thực tập, thực hiện đánh giá khách quan, công bằng. Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh hoạt trong suốt 5 tuần về thực tập tại trường. Ngoài ra, các em cũng được Ban quản lý nhà ở của nhà trường quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho giáo sinh ăn ở.

Các em sinh viên về cơ sở thực tập đều có ý thức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, luôn cầu tiến, học hỏi, nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Các em luôn cố gắng tích cực, rèn luyện trong công tác GVCN, giảng dạy và các hoạt động khác. Các em giao tiếp, ứng xử tốt, lễ phép với các thầy cô giáo, cư xử đúng mực với sinh viên ở cơ sở thực tập. Có sáng kiến trong công tác thực tập giáo dục. Kết quả: 100% sinh viên thực tập đạt loại xuất sắc.

Có thể nói, thời gian về thực tập tại khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Hồng Đức, bước đầu đã giúp sinh viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong học tập, trong cuộc sống, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho các em, đặc biệt đã để lại cho các em những tình cảm yêu mến đối với sinh viên và các thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Hồng Đức.

                                                                          BAN CHỦ NHIỆM KHOA

            MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT I

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing