Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
.
.
20 -11
20 -11
20
20
20 -11
20 -11
anh4
anh4
HOA
HOA
anh 3
anh 3
anh 2
anh 2
anh KND
anh KND
a nh hn
a nh hn
20 -11
20 -11
anh HNVC
anh HNVC
anh 1
anh 1
anh 2
anh 2
anh TL
anh TL
anh tinh nguyen
anh tinh nguyen
Play/Pause
Giới thiệu khoa

Giới thiệu khoa tâm lý giáo dục

Là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, tham mưu và giúp Hiệu trưởng về đào tạo các môn học được phân công giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. Quản lý các công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.