Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Đại số - Hình học

Bộ môn Đại số - Hình Học

 09 cán bộ

 Phòng 116  nhà A6

Trưởng bộ môn:  

 

 

 

TS. Phạm Thị Cúc

Giảng viên 

DĐ:  0915142068 NR: 0373982186

Email: phamthicuc@hdu.edu.vn 

Phó bộ môn:

 

Th.S Lê Quang Huy

Giảng viên chính

DĐ: 0912048765.  NR:0373.910.707;

Email: lequanhuy@hdu.edu.vn

 

 

Cán bộ:

TT

Họ và tên

Chức danh

Chuyên ngành

Liên hệ

1

TS. Phạm Thị Cúc

Trưởng bộ môn – Giảng viên chính

Đại số và lý thuyết số

phamthicuc@hdu.edu.vn

DĐ: 0915 142 068

2

ThS. Lê Quang Huy

Phó Trưởng bộ môn – Giảng viên chính

Phương trình vi - tích phân

lequanhuy@hdu.edu.vn

DĐ:  0943.156.316

 

3

TS. Lê Xuân Dũng

Phó Trưởng khoa - Giảng viên

Đại số và lý thuyết số

lexuandung@hdu.edu.vn

DĐ:  0961001919

4

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên

Khoa học tính toán

nguyenmanhhung@hdu.edu.vn

DĐ: 0912 312 178

5

ThS. Hoàng Diệu Hồng

Giảng viên

Xác suất thống kê

hoangdieuhong@hdu.edu.vn DĐ: 0917 942 029

6

NCS. Lê Thị Oanh

Giảng viên

Xác suất thống kê

lethioanh@hdu.edu.vn

DĐ: 0949 122 008

7

NCS. Trương Thị Hiền

Giảng viên

Đại số và lý thuyết số

truongthihien@hdu.edu.vn

DĐ: 0774.398.673

8

ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

Giảng viên

Hình học và Tôpô

nguyenthikimlien@hdu.edu.vn

DĐ: 0915548424

9

CN. Nguyễn Thị Lan Anh

Trợ lý HSSV

 

nguyenthilananh@hdu.edu.vn

DĐ:0912561436

 GIỚI THIỆU BỘ MÔN 

1. Quá trình hình thành và phát triển

    Ngày 24/9/1997 trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo quyết định số 797/TTg của Thủ tướng chính phủ. Thời điểm đó, các bộ môn Toán trong khoa gồm có: Bộ môn Giải tích, Bộ môn Đại số, Bộ môn Hình học và Bộ môn Phương pháp dạy học Toán. Do đặc thù đa ngành, đa nghề của nhà trường, các giảng viên thuộc các bộ môn Toán của khoa được phân công giảng dạy một số học phần Toán cho các khoa khác trong toàn trường. Vì vậy, để thuận tiện cho việc quản lý và phân công giảng dạy, theo đề nghị của Ban lãnh đạo khoa, ngày 07 tháng 5 năm 2009, Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định thành lập bộ môn Toán ứng dụng. Khi mới thành lập, bộ môn Toán Ứng dụng gồm có 8 thành viên là những cán bộ, giảng viên được điều động từ hai bộ môn Giải tích và Đại số. Như vậy, vào thời điểm này, Khoa Khoa học Tự nhiên có tất cả 5 bộ môn Toán.

   Những năm gần đây, nhà trường có nhiều sự thay đổi, do đó Khoa và Bộ môn cũng có những thay đổi cho phù hợp. Do đó, để phù hợp với tính hình mới, nhà trường đã quyết định tái cơ cấu các bộ môn trong khoa. Theo Quyết định số 739 ngày 21/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc tái cơ cấu các bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên, các bộ môn Toán hiện nay là: Bộ môn Giải tích toán học và Phương pháp giảng dạy Toán, Bộ môn Đại số và Hình học.

    Bộ môn Đại số và Hình học bao gồm các giảng viên thuộc Bộ môn Đại số, Bộ môn Toán ứng dụng và các giảng viên chuyên ngành Hình học thuộc Bộ môn Phương pháp dạy học Toán cũ.  Bộ môn được phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Đại số, Hình học và Toán ứng dụng.

    Bộ môn tham gia giảng dạy cho nhiều khoa trong nhà trường: Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Khoa Nông lâm ngư nghiệp, Khoa Khoa học xã hội, Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa Kỹ thuật công nghệ,  Khoa Giáo dục Thể chất, ... 

2. Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

    Bộ môn tham gia giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Đại số, Hình học và Toán ứng dụng cho các ngành đào tạo ĐHSP Toán, Vật lý, Hóa học; các ngành đào tạo thuốc khối Kinh tế, Nông lâm, ...; các chuyên ngành cao học Toán Giải tích, Phương pháp Toán sơ cấp, Đại số và lý thuyết số.

     Ngoài công việc giảng dạy được phân công, đầu mỗi học kỳ các cán bộ giảng viên của bộ môn đều đăng ký thao giảng và tham gia dự giờ rút kinh nghiệm. Đặc biệt, công tác sinh hoạt chuyên môn học thuật được tổ chức thường xuyên trong cả năm học và được toàn thể cán bộ của bộ môn tham gia nhiệt tình, đầy đủ.

      Hàng năm, các giảng viên trong bộ môn đều tham gia giảng dạy cho Đội tuyển Olympic quốc gia môn Đại số và môn Giải tích của khoa. Hoạt động NCKH của bộ môn được triển khai theo nhiều hướng, với mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng và phát triển đội ngũ. Bộ môn đã có nhiều cán bộ giảng viên tham gia các đề tài NCKH cấp tỉnh và cấp bộ. Trung bình mỗi năm học, các cán bộ trong bộ môn thực hiện một đề tài NCKH cấp cơ sở  và mỗi cán bộ giảng viên có từ 1 đến 2 bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước hoặc quốc tế. Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên trong bộ môn còn thường xuyên tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH. Một số cán bộ, giảng viên của bộ môn đã và đang tích cực tham gia viết giáo trình, tài liệu tham khảo. 

3. Định hướng phát triển của bộ môn trong tương lai

- Phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, vững vàng về tư tưởng, mạnh về chuyên môn học thuật của tập thể bộ môn. 

- Luôn luôn tập trung vào việc nâng cao chất lượng dạy học các học phần đã đảm nhiệm, chuẩn bị tốt để giảng dạy các học phần mới.

- Các cán bộ giảng viên trong bộ môn tạo thành nhóm nghiên cứu để tiến tới đăng ký chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.

-  Có định hướng đúng đắn trong việc xây dựng đội ngũ, cử cán bộ đi học nghiên cứu sinh chuyên ngành Hình học và Tôpô.

 
 

      


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing