Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Sinh học

 Bộ môn Sinh học

13 cán bộ

Phòng 316 nhà A6

Trưởng bộ môn:

TS. Lê Đình Chắc

Giảng viên

DĐ: 0942699989

Email: ledinhchac@hdu.edu.vn

Phó bộ môn:

TS. Lê Thị Huyền

Giảng viên

DĐ: 0975191339                ;  NR: 0373759834

Email: lethihuyen@hdu.edu.vn

 

 

Phó bộ môn:                             TS. Hoàng Văn Chính

                                                 Giảng viên

                                                 DĐ: 0985899158

                                                 Email: hoangvanchinh@hau.edu.vn

 

Cán bộ:

 

STT

Họ và tên

Học hàm –

học vị

Điện thoại

Email

1 Hoàng Ngọc Thảo PGS..Giảng viên 4917754786 5hoangngocthao@hdu.edu.vn
2 Lê Văn Trọng Tiến sĩ - Giảng viên 0919850560 levantrong@hdu.edu.vn
3 Đỗ Thị Hải Tiến sĩ - Giảng viên 0945556444 ddothihai@hdu.edu.vn
4 Đậu Quang vinh Tiến sĩ - Giảng viên 0982220680 dauquangvinhna@hdu.edu.vn

5

Trịnh Thị Hồng

NCS -Giảng viên

0945661008

trinhthihong@hdu.edu.vn

6

Trịnh Thị Thu

Th.S GV- Hành chính

0948109129

trinhthithu@hdu.edu.vn

7

Hà Thị Hương

NCS-Giảng viên

0979821143

hathihuong@hdu.edu.vn

8

Hà Thị Phương

Th.S-Giảng viên

0977897606

hathiphuong@hdu.edu.vn

9

Trịnh Thị Hương

NCS-Phụ tá

0942131428

trinhthihuong@hdu.edu.vn

10 Nguyễn Thị Yến

NCS-Phụ tá

0949862345 nguyenthiyen@hdu.edu.vn

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing