Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu khoa Khoa học Tự nhiên
Cập nhật lúc: 08:35 AM ngày 27/02/2021
Khoa Khoa học Tự nhiên là khoa có bề dày về đào tạo, được thành lập cùng với sự thành lập của trường Đại học Hồng Đức (1997) trên cơ sở của các khoa Toán - Lý - Hóa - Sinh - Địa, trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hóa.

             1. Tên khoa:              Khoa Khoa học Tự nhiên   (Faculty of Natural Sciences)

2. Năm thành lập:     1997

3. Điện thoại:            0237.3910027    

4. Email:                   khoakhtn@hdu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH thuộc các chuyên ngành của đơn vị. Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành thuộc lĩnh vực SP Toán, SP Vật lý, SP Hóa học, SPTN và SP Sinh học ở các cấp học từ CĐ, ĐH và ThS, quản lý công tác chuyên môn và quản lý người học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

NHIỆM VỤ

1. Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy đối với các bộ môn do Khoa phụ trách.

2. Thường xuyên cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học.

3. Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khoa và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học các cấp và hợp tác quốc tế.

4. Tổ chức biên soạn, đánh giá và hiệu chỉnh giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của khoa.

5. Biên soạn các chương trình đào tạo của khoa và các chương trình đào tạo khác theo sự phân công của Nhà trường.

6. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của khoa.

7. Tổ chức quản lý học tập, rèn luyện, sinh hoạt của HS-SV do khoa quản lý.

8. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên khoa KHTN. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê mọi hoạt động của khoa, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

9. Tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung khác theo sự phân công của Nhà trường.

10. Thực hiện tốt các yêu cầu của các đơn vị bạn đối với những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa.

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập ngày 24 tháng 9 năm 1997 theo quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc thành lập trường, khoa Khoa học Tự nhiên cũng ra đời từ ngày đó. Đến nay, sau gần 20 năm trưởng thành và phát triển, khoa Khoa học Tự nhiên đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Ngược trở lại dòng lịch sử, năm 1978 Trường Sư phạm 10 + 3 Thanh Hoá được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hoá. Các khoa Toán - Lý và Hoá – Sinh - Địa cũng được hình thành và là những  khoa lớn của trường, bao gồm các tổ: Toán cao cấp, Toán sơ cấp, Vật lý, Kỹ thuật, Hoá học, Sinh học, Địa lý. Cuối năm 1992,  tổ Địa lý nhập về khoa Văn – Sử và hình thành khoa Xã hội, hai tổ  Hoá học và Sinh học nhập với khoa Toán – Lý  và hình thành khoa Tự nhiên.

          Những thập niên cuối của thế kỷ XX, Trường CĐSP Thanh Hoá là một trong những trường CĐSP  lớn cả về quy mô, đội ngũ giáo viên, số lượng sinh viên và chất lượng đào tạo. Trường có cả khoa đào tạo đại học đại cương, trường cũng đã từng chủ trì biên soạn giáo trình CĐSP chung cho các trường CĐSP cả nước.

Khi Trường Đại học Hồng Đức được thành lập vào năm 1997, Khoa Khoa học Tự nhiên (tiền thân là khoa Tự nhiên của trường CĐSP Thanh Hoá) là một trong 3 khoa đầu tiên của nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo hệ đại học: Đại học sư phạm Toán.  Sau đó, khoa tiếp tục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành Đại học sư phạm Vật lý (năm 1999), Đại học sư phạm Hóa học (năm 2000) và Đại học sư phạm Sinh học (năm 2001). Khi mới thành lập, khoa có 61 cán bộ, công chức được chia thành 6 bộ môn: Giải tích, Đại số, Hình học, Vật lý, Hoá học, Sinh học. Khoa có nhiệm vụ đào tạo giáo viên trung học phổ thông và trung học cơ sở các ngành Toán, Lý, Hoá, Sinh.

Từ năm 2004 khoa Khoa học Tự nhiên được nhà trường giao thêm nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học sư phạm hệ vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ), năm 2005 đào tạo trình độ đại học sư phạm hệ hoàn chỉnh kiến thức và từ năm 2007 đào tạo trình độ đại học sư phạm hệ liên thông.

Năm 2009, khoa Khoa học Tự nhiên vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích. Các năm sau đó, khoa tiếp tục được giao đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (năm 2013), Phương pháp Toán sơ cấp (năm 2014), Thực vật học (năm 2015), Đại số và lý thuyết số (năm 2016), Hóa hữu cơ (2017), Động vật học (2018) nâng tổng số chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của khoa lên 7 chuyên ngành.

Năm học 2005-2006 khoa Khoa học Tự nhiên có 8 bộ môn: Giải tích, Đại số, Hình học, Phương pháp dạy học Toán, Vật lý, Hoá học, Động vật, Thực vật.  Từ năm học 2009 - 2010 cho đến nay, khoa có 8 bộ môn: Giải tích, Đại số, Hình học & Phương pháp dạy học Toán, Toán ứng dụng, Vật lý, Hoá học, Động vật và Thực vật.

Kể từ khi thành lập khoa Tự nhiên vào năm 1992 cho đến nay, khoa đã trải qua các thời kỳ khác nhau dưới sự lãnh đạo của các Thầy giáo:

Từ năm 1992 đến năm 1998: PGS. TS. Lê Thiên Hương

Từ năm 1999 đến năm 2003: ThS. Dương Đình Hoán

Năm 2004: TS. Hoàng Nam

Từ năm 2005 đến tháng 10/2015: TS. Mai Xuân Thảo

Từ tháng 11/2015 -2/2019 : TS. Đỗ Văn Lợi

            Từ tháng 2/2019 đến nay : PGS.TS Ngô Xuân Lương

          Hiện nay, tổng số cán bộ viên chức đang công tác tại khoa Khoa học Tự nhiên là 60 (gồm 53 cán bộ giảng dạy và 7 cán bộ hành chính, phụ tá thí nghiệm), trong đó có 3 phó giáo sư, 21 tiến sĩ, 46 thạc sĩ (18 nghiên cứu sinh).

Tập thể cán bộ giảng viên của Khoa 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA: 

           Trưởng khoa: PGS.TS. Ngô Xuân Lương

           Phó trưởng khoaPGS.TS. Trần Thị Hải

           Phó trưởng khoa: TS. Lê Xuân Dũng

CHI BỘ KHOA:

           Bí thư chi bộ - Trưởng khoa: PGS.TS. Ngô Xuân Lương

           Phó Bí thư chi bộ - Phó trưởng khoaPGS.TS. Trần Thị Hải

           Chi ủy viên - Phó trưởng khoa: TS. Lê Xuân Dũng

           Chi ủy viên - Chủ tịch Công đoàn khoa: TS. Hoàng Văn Chính

           Chi ủy viên - TS. Nguyễn Thị Thảo

CÁC TỔ CHỨC KHÁC:

           Chủ tịch Công đoàn khoa: TS. Hoàng Văn Chính

            Bí thư Liên Chi đoàn khoa: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

            Bí thư Chi đoàn cán bộ khoa: ThS. Lê Nam Dương

            Thư ký Hội sinh viên khoa: ThS. Lê Nam Dương

            Trợ lý Khoa học và Quan hệ quốc tế: TS. Lê Văn Hiệu

            Trợ lý Giáo vụ (Sau đại học, Đại học chính quy, LT, VB2): ThS. Nguyễn Thị Tâm

            Trợ lý Công tác HSSV - Văn - Thể - Mỹ: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

            Văn phòng khoa: ThS. Trịnh Thị Thu

HỘI ĐỒNG KHOA: 

          PGS.TS. Ngô Xuân Lương  - Trưởng Khoa - Chủ tịch Hội đồng

           PGS.TS. Trần Thị Hải - Phó trưởng khoa - Ủy viên

           TS. Lê Xuân Dũng- Phó trưởng khoa - Ủy viên

           PGS.TS. Hoàng Ngọc Thảo - GV Cao cấp - Ủy viên

           TS. Trịnh Thị Huấn - Trưởng BM Hóa học - Ủy viên

           TS. Nguyễn Thị Thảo - Trưởng BM Vật lý - Ủy viên

           TS. Lê Đình Chắc - Trưởng BM Sinh học - Ủy viên

           TS. Phạm Thị Cúc - BM Đại số - Hình học - Ủy viên 

           TS. Hoàng Văn Chính - BM Sinh học - Ủy viên - Thư ký

THÔNG TIN CÁN BỘ KHOA:

        Tổng số CB-GV:

        Cán bộ giảng dạy:

60

54

         PGS.TS:

         Tiến sĩ:

03

21

         Nghiên cứu sinh:

18

         Thạc sĩ:

31

         Cử nhân:

0

         Nghiên cứu viên:

0

         Giảng cao cấp, GV chính:

03, 12

         Phụ tá, hành chính, quản sinh, giáo vụ:         

7

CÁC BỘ MÔN ĐÀO TẠO:

           1. Bộ môn Giải tích Toán học - PPGD Toán: Q.Trưởng bộ môn – ThS. Lê Anh Minh

           2. Bộ môn Đại số - Hình học: Trưởng bộ môn – TS. Phạm Thị Cúc

           3. Bộ môn Vật lý: Trưởng bộ môn – TS. Nguyễn Thị Thảo

           4. Bộ môn Hóa học: Trưởng bộ môn – TS. Trịnh Thị Huấn

           5. Bộ môn Sinh học: Trưởng bộ môn – TS. Lê Đình Chắc

Hiện nay Khoa KHTN đang đào tạo: 02 chuyên ngành ĐH chất lượng cao: ĐHSP Toán, ĐHSP Vật lý; 04 chuyên ngành đại học chính quy: ĐHSP Toán, ĐHSP Vật lý, ĐHSP Hóa, ĐHSP Sinh, và 07 chuyên ngành Sau đại học bao gồm: Toán Giải tích, PP Toán Sơ cấp, Đại số và Lý thuyết số, Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Hóa hữu cơ, Động vật học, Thực vật học.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Khoa Khoa học Tự nhiên đã đào tạo được hàng chục ngàn cử nhân đại học, cao đẳng và hàng trăm thạc sĩ  thuộc các chuyên ngành khác nhau. Tập thể cán bộ, giảng viên trong khoa đã vinh dự được nhận:

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

- 05 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

- 01 Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá.

- Năm 2009, 2012 và 2016 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh.

- Nhiều năm liền được Hội đồng thi đua & khen thưởng Trường công nhận là

“Tập thể lao động xuất sắc” cấp trường. 

Đồng thời nhiều cá nhân trong khoa cũng vinh dự được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐ lao động Việt Nam, Chiên sỹ Thi đua cấp Tỉnh..(Nguyễn Văn Thoại, Lê Quang Huy, Mai Xuân Thảo, Nguyễn Xuân Thuần, Đỗ Văn Lợi, Ngô Xuân Lương..), Bộ GD&ĐT (Mai Xuân Thảo, Nguyễn Xuân Thuần, Đỗ Văn Lợi), Công đoàn ngành Giáo dục và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, ... Đặc biệt, thầy giáo Nguyễn Văn Thoại  được nhận Huân chương lao động hạng ba.

Từ năm 1998, Khoa Khoa học Tự nhiên có các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic sinh viên cấp trường, cấp quốc gia ở các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh và đạt nhiều giải cao. (Đặc biệt năm học 2005 – 2006, sinh viên Nguyễn Văn Lương - K6A  ĐHSP Toán - đạt giải nhất môn Đại số trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30/30.)

Sau gần một phần tư thế kỷ,  khoa Khoa học Tự nhiên trường Đại học Hồng Đức đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng với nhiệm vụ mới của công tác đào tạo, khoa đã tích cực quan tâm tới việc xây dựng và phát triển đội ngũ. Hàng năm lãnh đạo khoa đều có quy hoạch về chuyên môn cho cán bộ trẻ, tạo điều kiện và sắp xếp bố trí cán bộ đi học tập, nghiên cứu và tham gia đề án liên kết đào tạo với nước ngoài, theo kế hoạch của bộ môn để đảm bảo có đủ lực lượng mạnh giảng dạy các học phần mới, các chuyên ngành mới.

Tiến tới kỷ niệm 25 năm thành lập khoa Khoa học Tự nhiên (24/9/2022), trước những cơ hội và thách thức của nền giáo dục đại học nước nhà, các cán bộ giảng viên và sinh viên trong khoa tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, khắc phục những khó khăn và tồn tại, phấn đấu góp phần đưa Trường Đại học Hồng Đức trở thành một trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học lớn của Thanh Hóa và cả nước.

 

      BBT Webssite Khoa Khoa học Tự nhiên


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing