Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Giải tích - PPGD Toán

Bộ môn Giải tích Toán học và 

Phương pháp Giảng dạy Toán

11 cán bộ, giảng viên

Phòng 118  nhà A6

Phụ trách bộ môn:  

TS.  Lê Anh Minh

                                                          Di động: 0919694832

                                                          Email: leanhminh@hdu.edu.vn

 

       

Phó bộ môn:

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Giảng viên chính

Di động: 0915679542

Email: nguyenthixuan@hdu.edu.vn

 

Cán bộ:

 

STT

Họ và tên

Học hàm – học vị, Chức vụ

Điện thoại

Email

1 Nguyễn Mạnh Cường

TS, GV

0904946372

nguyenmanhcuong@hdu.edu.vn 

cuongnv,.hdu@gmail.com

 2  Nguyễn Tiến Đà  Ths, GV  0918823648  nguyentienda@hdu.edu.vn 

tiendaktn186@gmail.com

3 Nguyễn Hữu Học  Ths, GV 0944372815 nguyenhuuhoc@hdu.edu.vn 

huuhocmth@gmail.com

4 Đỗ Văn Lợi TS, GV 0913310390 dovanloi@hdu.edu.vn 
5 Nguyễn Văn Lương TS, GV 0968151236

nguyenvanluong@hdu.edu.vn 

luonghdu@gmail.com

6 Lê Trần Tình  TS, GV 0383719919

letrantinh@hdu.edu.vn 

hdutrantinh.vn@gmail.com

7 Nguyễn Thị Thu  Ths, GV 0987916787

nguyenthithutn@hdu.edu.vn 

nguyenthuhdu@gmail.com

8 Nguyễn Văn Trung  Ths, GV 0945934010

nguyenvantrung@hdu.edu.vn 

trungnv2000@gmail.com

9 Lê Huy Vũ Ths, GV 0394949585

lehuyvu@hdu.edu.vn 

huyvuhdu2009@gmail.com

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing