Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
SV - Thông báo
Để thuận tiện cho việc học tập nghiên cứu của sinh viên. Khoa Khoa học tư nhiện xin giới thiệu một số trang website tư học tiếng Anh và tra từ điển onlien sau đây:
I. Mục tiêu - Tạo không khí thi đua học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho sinh viên. - Từ đó lựa chọn và bồi dưỡng các sinh viên vào đội tuyển Olympic của trường tham gia các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc.
1
Các tin khác