Thông báo tuyển sinh (điều chỉnh) hệ liên thông, VLVH, VB2 đợt 1-2017

Cập nhật lúc: 07:54 SA ngày 15/04/2017

TB66/TB-DHHD V/v điều chỉnh thởi gian, phương thức tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học và bằng đại học thứ 2 đợt I năm 2017.

  Nội dung chi tiết...

Các tin mới hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40316762