Kết quả tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học đợt 2 - 2017 thi ngày 25-26 tháng 11 năm 2017

Cập nhật lúc: 01:32 CH ngày 29/12/2017

Trường Đại học Hồng Đức thông báo kết quả tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học kỳ thi ngày 25-26/11 năm 2017 như sau:

TT

Ngành

Số hồ sơ

Số dự
thi

Điểm
trúng tuyển

Số lượng trúng tuyển

Xét tuyển/Miễn thi

Tổng
trúng tuyển

CQ

VLVH

Ghi chú

I

ĐH VLVH từ THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ĐH Kế toán

3

 

 

 

3

3

 

3

 

2

ĐH Quản trị kinh doanh

2

 

 

 

2

2

 

2

 

3

ĐH Luật

5

 

 

 

5

5

 

5

 

4

ĐH Nông học

1

 

 

 

1

1

 

1

 

5

ĐH Kỹ thuật điện - Điện tử

10

 

 

 

10

10

 

10

 

 6

ĐH Công nghệ thông tin

3

 

 

 

3

3

 

3

 

 7

ĐH Lâm nghiệp

2

 

 

 

2

2

 

2

 

II

ĐH liên thông từ cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ĐHGD Mầm non

43

35

18.0

35

 

35

32

3

 

9

ĐHGD Tiểu học

6

6

15.5

6

 

6

6

0

 

10

ĐHSP Tiếng Anh

8

7

15.5

7

 

7

7

0

 

11

ĐH Kế toán

41

35

18.0

35

 

35

30

5

 

12

ĐH Quản trị kinh doanh

9

5

20.0

5

 

5

4

1

 

13

ĐH Công nghệ thông tin

9

5

16.0

5

 

5

2

3

 

14

ĐH Nông học

1

1

21.0

1

 

1

1

0

 

15

ĐH Chăn nuôi - Thú y

5

3

20.0

3

 

3

1

2

 

16

ĐH Lâm nghiệp

3

3

22.0

3

 

3

1

2

 

17

ĐH KT công trình XD

5

3

19.0

3

 

3

1

2

 

18

ĐH Luật

28

21

18.0

21

 

21

20

1

 

19

ĐHSP Toán học

6

4

18.0

4

 

4

2

2

 

20

ĐHSP Ngữ văn

9

5

20.0

5

 

5

4

1

 

21

ĐH Quản lý TN&MT

2

1

23.0

1

 

1

1

0

 

III

ĐH liên thông từ trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ĐHGD Mầm non

24

19

16.0

19

 

19

19

0

 

23

ĐH Kế toán

22

13

15.0

13

 

13

7

6

 

24

ĐH Nông học

7

6

18.0

6

 

6

4

2

 

25

ĐH Chăn nuôi - Thú y

12

10

20.0

10

 

10

10

0

 

26

ĐH Lâm nghiệp

5

3

16.0

3

 

3

1

2

 

IV

ĐH văn bằng 2                                                         

 

 

 

 

 

27

Kế toán

25

12

13.0

12

9

21

12

8

 

28

Quản trị kinh doanh

5

3

12.0

3

1

4

3

1

 

29

Tài chính - NH

5

4

14.0

4

1

5

4

0

 

30

ĐHSP Tiếng Anh

11

8

13.0

8

5

13

8

3

 

31

ĐH CNTT

3

1