Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH THỰC VẬT HỌC
Cập nhật lúc: 03:33 PM ngày 24/01/2017
Căn cứ Quyết định 487 ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học Hồng Đức đào tạo thạc sĩ Sinh học, chuyên ngành Thực vật học.

 Bộ môn Thực vật học - Khoa Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Hồng Đức thông báo đến tất cả các thí sinh trên địa bàn cả nước dự thi vào cao học Thực vật tại trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa học như sau:

I.     Đối tượng tuyển sinh:

1.    1. Ngành đúng, ngành phù hợp (không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi) gồm:

- Cử nhân sinh học (cử nhân Sư phạm và cử nhân Khoa học)

- Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, SP Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp.

2.    2. Ngành gần nhóm 1: Cử nhân các ngành: Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Kỹ thuật sinh học, Lâm nghiệp, Lâm sinh (Lâm học)…

3.    3. Ngành gần nhóm 2: Cử nhân các ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nông học… Các thí sinh thuộc ngành gần nhóm 1 và nhóm 2 phải học bổ sung kiến thức khoảng 10-15 tín chỉ trước khi dự thi.

II.      Thời hạn nộp hồ sơ và đăng ký ôn tập:

·     Thời gian nộp hồ sơ dự thi từ tháng 2/2017 đến tháng 4/2017. Dự kiến thuyển sinh vào trung tuần tháng 4 năm 2017.

·     Các môn thi: Di truyền học, Sinh học đại cương và Tiếng Anh.

·     Mọi thông tin liên hệ: TS. Lê Đình Chắc, Trưởng Bộ môn Thực vật

     ĐT: 0912687379; 0988120573        Email: ledinhchac@hdu.edu.vn

                                                                                   TRƯỞNG BỘ MÔN

                                                                                                                                           

                                                                                       TS. Lê Đình Chắc


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing