Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung Hình đại diện
Ngày sinh: 08.12.1981
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0941604555
Email: nguyenthidungvatly@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Vật lý
Chỗ ở hiện tại: SN 7C, Lê Khắc Tháo, Mật Sơn 2, phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa
Quê quán: Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

NewsImages/file/CV_Ly/LLKH_Dung.pdf