Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ Hình đại diện
Ngày sinh: 23 – 05 - 1990
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0941250 662
Email: huenguyen23590.vn@gmail.com
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Cẩm Thủy
Quê quán: Cẩm Thủy- Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân: