Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018
Cập nhật lúc: 06:51 PM ngày 05/01/2018

 TRƯNG ĐI HC HNG ĐC

KHOA KHOA HC T NHIÊN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐT GII

KỲ THI OLYMPIC SINH VIÊN NĂM HC 2017 – 2018

 

1. Toán học

 

 

 

STT

H  và tên

Lp

Gii

Ghi chú

1

Bùi Th Thuỳ Linh

K18B Toán

Nht

 

2

Lê Th Mai

K18A Toán

Nhì

 

3

Lưu Th Phương

K18A Toán

Ba

 

 

 

 

2. Vật

STT

H  và tên

Lp

Gii

Ghi chú

1

Vũ Th Linh

K17ĐHSP Lý

Nht

 

2

Trần Thị Liên

K17ĐHSP Lý

Nhì

 

3

Lê Khắc Đỉnh

K18ĐHSP Lý

Ba

 

 

 

 

3. Hóa học

STT

H  và tên

Lp

Gii

Ghi chú

1

Phạm Thị Tâm

K17ĐHSP Hóa

Nht

 

2

Mai Thị Tho

K17ĐHSP Hóa

Nhì

 

3

Hoàng Thị Ngọc Ánh

K17ĐHSP Hóa

Ba

 

 

 

 

4. Sinh học

STT

H  và tên

Lp

Gii

Ghi chú

1

Quách Thị Khương

K17ĐHSP Sinh

Nht

 

2

Thiều Thị Huyền

K17ĐHSP Sinh

Nhì

 

3

Quách Thị Thảo

K18ĐHSP Sinh

Ba

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing