Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Lê Văn Trọng Hình đại diện
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0919850560
Email: levantrong@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

NewsImages/file/CV%20KH_BM%20Sinh/LV%20Trong.pdf