Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Hình đại diện
Ngày sinh: 03/6/1968
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0915679542
Email: nguyenthixuan@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ: P. Trưởng bộ môn Giải tích toán học và Phương pháp
Chỗ ở hiện tại: 14 ngõ Đoan Hùng - phường Ba Đình - TP Thanh Hóa
Quê quán: Hoa Lư, Ninh Bình
Tóm tắt bản thân:

NewsImages/file/CV_GT_PP/NTXuan.pdf